Produkty

Oprogramowanie ASTAT GTEM

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 934

  • -Emisji promieniowanej w komorze GTEM,
    -Konfiguracje nowych komór GTEM,
  • -PN-EN 61000-4-20,
  • -Własne konfiguracje testowe,
    -Generowanie raportów testowych.

Opis

ASTAT GTEM jest oprogramowaniem, który pozwala na wykonywanie badań emisji promieniowanej urządzeń w komorze GTEM. Sercem programu jest algorytm korelacyjny, który pozwala odnieść wyniki pomiarów wykonanych w komorze GTEM, do limitów podanych dla OATS (Open Area Test Site). Możliwe jest definiowanie własnych limitów, wraz z możliwością ustawienia dodatkowego marginesu.

Użytkownik po wcześniejszej konsultacji może dokonać modyfikacji stanowiska pomiarowego oraz może pracować na różnym sprzęcie o ile urządzenie posiada odpowiednie opcje. Użytkownik ma możliwość tworzenia tras kablowych oraz dodanie parametrów dla każdego komponentu takiej trasy.

Program w zadaneym zakresie częstotliwości przeprowadza wstępny skan (Pre-scan) urządzenia w trzech osiach (X,Y,Z) z użyciem „szybkiego” detektora. Otrzymane wyniki przelicza na OATS, za pomocą algorytmu korelacyjnego, a następnie oddaje kontrolę użytkownikowi w celu zaznaczenia punktów, które program następnie sprawdzi szczegółowym detektorem w trakcie końcowego skanu (Final-scan). Skan końcowy również zostanie przeprowadzony w trzech osiach, a następnie zostanie poddany działaniu algorytmu.

Program pozwala również na automatyczne generowanie raportów testowych, które zawierają wszystkie najwazneijsze informacjie dotyczące testu. Wyniki określalją czy dany punkt mieścił się w limicie, oraz o ile był mniejszy/wyższy od określonego limitu, bądź limitu z margniesem. Raport jest zapisywany w formie dokumentu HTML. Dodatkowo program pozwala na wyeksportowanie danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego.

Licencja na oprogramowanie udzielana jest za pomocą kodu wygenerowanego przez firmę Astat zaraz po instalacji oprogramowania. Licencja jest ważna na jedno stanowisko komputerowe.

DO POBRANIA

Dokumentacja oprogramowania ASTAT GTEM