Tester EncoderAnalyzer

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

  Opis

  Enkoder Analyzer – niezwykle uniwersalny

  Nowoczesne silniki są często wyposażone w przetworniki położenia kątowego. Istnieje ogromna liczba enkoderów na rynku, co znacznie utrudnia ich testowanie. Jest to szczególnie ważne dla serwisów oraz producentów silników elektrycznych. Ten skomplikowany pomiar nie jest możliwy bez specjalnej technologii pomiarowej.

  EncoderAnalyzer jest cennym przyrządem pomiarowy dla każdego kto zajmuje się produkcją i serwisem enkoderów. Znacznie upraszcza test dzięki możliwości doprowadzenia napięcia do enkodera oraz analizy wysyłanych i odbieranych przez niego sygnałów. Po każdym pomiarze otrzymasz raport z jednoznacznym wynikiem – POZ/NEG.

  Za pomocą EncoderAnalyzer można testować następujące typu enkoderów oraz czujniki:

  • Enkoder przyrostowy sygnałów prostokątnych A, /A, B, /B, N, /N, U, /U, V, /V, W, /W6-kanałowy EncoderAnalyzer
  • Enkoder Sine-cosine sin, /sin, cos, /cos, N, /N
  • Czujnik Halla A, /A, B, /B, N, /N
  • Czujnik Halla U, /U, V, /V, W, /W
  • Przetwornik komutacji
  • Jednoobrotowy lub wieloobrotowy enkoder absolutny z interfejsem SSi lub Hiperface
  • Resolver

  Przyrząd do testowania i regulacji:

  • Enkoderów,
  • resolverów,
  • enkoderów wieloobrotowych
  • elementów halla

  Typy enkoderów:

  • Przyrostowy (absolutny),
  • sin-cos,
  • czujnik halla,
  • przetwornik komutacji,
  • Ssi,
  • Hyperface,
  • rezolwer

  Funkcje:

  • Pomiar Back-EMF,
  • wyznaczenie kierunku i prędkości obrotowej,
  • analiza impulsów,
  • tryb oscyloskopu,
  • generator sygnału referencyjnego,
  • pomiar przesunięć fazowych,
  • dodatkowe zasilanie…

  Liczba kanałów pomiarowych:

  • Od 6 do 12 szybkich kanałów pomiarowych

  Zasada działania

  EncoderAnalyzer składa się z dwóch części: modułu pomiarowego i oprogramowania, które jest zainstalowane na komputerze PC.

  Moduł pomiarowy odpowiada za akwizycje danych. Rejestruje miliony wartości pomiarowych z badanego silnika i przesyła je dalej do komputer. Zadbano o to, aby komunikacja pomiędzy częścią pomiarową a oprogramowaniem była jak najszybsza dlatego zastosowano interfejs Gigabit-Ethernet o bardzo wysokiej przepustowości.

  Oprogramowanie automatycznie przetwarza i analizuje wszystkie odczyty. Następnie opracowane wyniki pojawiają się na ekranie komputera. Tam przedstawiane są w sposób estetyczny i czytelny dla użytkownika, według ustalonej struktury w postaci tabelarycznej, oraz dla lepszego zrozumienia w postaci grafi cznej – podobnie jak w oscyloskopie.

  Podłączenie obiektu badanego

  Testowany enkoder podłącza się do analizatora za pomocą przewodu pomiarowego. Na panelu przednim urządzenia znajdują się dwa gniazda pomiarowe przeznaczone dla różnego typu przewodów pomiarowych. Ilość gniazd pomiarowych zależy od wybranej konfi guracji, opcja z 12 kanałami pomiarowymi posiada 2 gniazda pomiarowe.

  Urządzenie posiada również wbudowane, regulowane źródło zasilania w zakresie 3 – 30V. Operator ustawia poziom napięcia i maksymalny dopuszczalny pobór prądu enkodera w oprogramowaniu. Podczas testu EncoderAnalyzer mierzy na bieżąco pobór prądu enkodera. W przypadku przekroczenia limitu, napięcie jest natychmiast automatycznie odłączane.

  • Gniazdo pomiarowe MU (opcja)
   • 3 wejścia wysokonapięciowe do pomiaru EMF
  • Gniazdo pomiarowe MI (opcja)
   • 3 wejścia prądowe dla cęg prądowych lub cewek Rogowskiego
  • Gniazdo pomiarowe MP
   • resolvera, enkodery Sin-/Cos
  • Gniazdo pomiarowe ME
   • enkodery inkrementalne
   • czujniki halla
   • sygnały komutacyjne/ komutacja blokowa
   • zasilanie enkodera
   • interfejs komunikacyjny do enkodera

  Oprogramowanie pomiarowe

  Błyskawiczny czas pomiaru oraz intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie stanowią bardzo efektywne połączenie. Kilka kliknięć myszką wystarczy, aby skonfi gurować przyrząd do testów.

  Podczas podłączania enkodera i ewaluacji wyników oprogramowanie zapewnia wsparcie dla operatora. Wszystkie zakładki w oprogramowaniu posiadają stosowne teksty pomocy oraz przydatne wskazówki.

  Kompleksowa ewaluacja prowadzi do przejrzystych i zrozumiałych wyników. Korzystając z naszego oprogramowania operator nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy.

  Po wprowadzeniu parametrów testu rozpoczyna się pomiar. EncoderAnalyzer zapamiętuje wszystkie zebrane dane już po pierwszym pełnym obrocie wału. Po wykonaniu automatycznej analizy EncoderAnalyzer przedstawi zmierzone wyniki w postaci tabelarycznej.


  Pomiar – EMF

  Sygnał z rezolwera

  ZASADY POMIARU ENKODERA
  1. Enkoder obrotowy / test resolvera

  Enkoder obrotowy jest połączony z modułem pomiarowym za pomocą odpowiedniego kabla pomiarowego. Następnie ręcznie obróć oś enkodera. Powstające impulsy są przetwarzane na sygnały cyfrowe i oceniane przez moduł pomiarowy.

  2. Enkoder obrotowy- / test resolvera zamonotowanego na silniku

  Enkoder obrotowy zamontowany na silniku jest podłączony do modułu pomiarowego za pomocą odpowiedniego kabla pomiarowego. Następnie silnik jest zasilany bezpośrednio z sieci lub z falownika. Powstające impulsy są przetwarzane na sygnały cyfrowe i oceniane przez moduł pomiarowy.

  3. Enkoder obrotowy- / test resolvera zamontowanego na stanowisku testowym

  Na specjalnym stanowisku pomiarowym firmy SCHLEICH, enkoder obrotowy jest mechanicznie sprzężony z małym silnikiem. Enkoder podłączony jest do modułu pomiarowego za pomocą odpowiedniego kabla pomiarowego. Do celów testowych moduł uruchamia silnik. Powstające impulsy są przetwarzane na sygnały cyfrowe i oceniane przez moduł pomiarowy. W zależności od testowanego przetwornika można również ustalić położenie kąta silnika.

  4. Resolver- / regulacja elementów halla

  Do regulacji resolvera, który nadal jest podłączony do silnika, wymagany jest dodatkowy kabel pomiarowy. Testowany silnik jest sprzężony mechanicznie z silnikiem napędowym. Następnie silnik napędzany jest bezpośrednio z sieci lub przez falownik. Powstające impulsy i Back-EMF indukowane w uzwojeniach są przetwarzane na sygnały cyfrowe i oceniane przez moduł pomiarowy. Moduł pomiarowy odczytuje informacje o korekcie kąta i wyświetla je na ekranie komputera.

  Zasilanie enkodera

  Do celów testowych enkoder musi być zasilany napięciem stałym, które jest generowane w module pomiarowym. Napięcie zasilania jest zabezpieczone przed zwarciem, a pobór mocy enkodera jest na bieżąco monitorowany. W przypadku, gdy zużycie energii jest zbyt wysokie, moduł pomiarowy automatycznie wyłącza napięcie zasilania ze względów bezpieczeństwa.

  do pobrania

  Dane techniczne

  aplikacje

  Sprawdzanie enkodera w serwisie


  Stanowisko pomiarowe musi posiadać obrotowy wał, aby móc przetestować enkoder poprawnie. Można w tym celu użyć silnika, do którego enkoder jest podłączony.

  Jeżeli enkoder jest odłączony i ma być sprawdzany oddzielnie, należy użyć przyrządu, który zapewni stałą prędkość obrotową. Najprostszym sposobem jest podłączenie wkrętarki akumulatorowej.

  Wygodnym rozwiązaniem jest użycie naszego stanowiska do badania enkoderów – EncoderAnalyzer test station. Badany enkoder umieszcza się w wymiennym adapterze, przytwierdzonym do stanowiska napędzanego przez niewielki silnik elektryczny. Stanowisko zapewnia nie tylko stałą prędkość obrotową podczas testu ale pozwala również na pomiar różnych pozycji kątowych. Oprogramowanie pomiarowe steruje pracą silnika przez osobny interfejs. Idealna współpraca pomiędzy układem napędowym i pomiarem enkodera zwiększa dokładność i powtarzalność pomiaru.

  opcje

  • Analiza enkoderów bez specjalnego przeszkolenia!
  • Automatyczna analiza wszystkich sygnałów
  • Sprawdzanie wszystkich impulsów w ciągu jednego obrotu
  • Wyznaczenie ilości impulsów na jeden obrót
  • Sprawdzanie wszystkich przesunięć fazowych (90°) pomiędzy sygnałami w ciągu jednego obrotu
  • Automatyczna analiza wszystkich napięć sygnałowych w ciągu jednego obrotu
  • Test off setu kąta co jeden obrót
  • Wyznaczanie kierunku obrotu i prędkości obrotowej enkodera
  • Analiza do trzech sygnałów komutatorowych
  • Regulacja kąta enkoderów obrotowych
  • Pomiar siły przeciwmotorycznej (EMF) na wszystkich trzech fazach silnika w celu regulacji rezolwerów, enkoderów lub elementów Halla
  • Pomiar Back-EMF w trakcie procesu zwalniania silnika oraz wyznaczanie stałej napięciowej dla 1000 RPM
  • Pomiar symetrii EMF w dla hamującego silnika
  • Przyrząd pomiarowy z 6 lub 12 szybkimi kanałami pomiarowymi
  • Zintegrowane, regulowane źródło zasilania dla enkoderów
  • Zintegrowany, generator sygnału referencyjnego dla rezolwerów
  • Oprogramowanie pomiarowe (Windows®) do ewaluacji zmierzonych sygnałów
  • Tryb oscyloskopu na wszystkich kanałach pomiarowych
  • Baza danych SQL dla różnego typu enkoderów, posortowanych według producenta lub typu
  • Wielojęzyczny, nowoczesny interfejs użytkownika
  • Uniwersalne zasilanie 90-250 V/47-63 Hz

  Informacje ogólne

  • Zasilanie 90-250 V, 47-63 Hz
  • Wymiary 20 x 20 x 5 cm
  • Waga 1 kg
  • Temp. pracy 10°-50°
  • Temp. przechowywania -20°-60°

  Enkoder

  • Wejścia pomiarowe:
   • 6 x lub 12 x wejść analogowych
   • zakres pomiarowy 0-30 V
   • sygnały mierzone A – /A – B – /B – Z – /Z
   • sygnały mierzone sin – /sin – cos – /cos – ref – /ref
   • sygnały mierzone K1 – /K1 – K2 – /K2 – K3 – /K3

  Resolver

  • Wyjście wzbudzenia:
   • 1 x wyjście analogowe
   • zakres napięciowy 0-10 V
   • zakres częstot. 1-10 kHz
  • Wejścia pomiarowe:
   • 2 x wyjście analogowe
   • zakres napięciowy 0-30 V
   • sygnały mierzone sin – /sin – cos – /cos

  Enkodery jedno- i wieloobrotowe

  • Wejścia pomiarowe:
   • 6 x wejście analogowe
   • zakres napięciowy 0-30 V
   • sygnały mierzone sin – /sin – cos – /cos – ref – /ref
  • Protokoły i interfejsy
   • Hiperface
   • SSi
   • EnDat 2.2 – dwukierunkowe

  EMF

  • Wejścia pomiarowe:
   • 3 x wejście analogowe
   • zakres napięciowy 0-700 Veff
   • wew. sztuczny punkt neutralny
   • bezpieczniki w testerze
   • bezpieczniki w sondach pomiarowych