Tester Seculife ST BASE

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

  Opis

  Przyrządy pomiarowe należące do najnowszej generacji mierników SECULIFE pozwalają elektrykom i technikom medycznym bezpiecznie i rzetelnie badać i dokumentować zgodność aparatury z odpowiednimi normami.

  Miernik SECULIFE ST BASE oferuje rozbudowane funkcje pomiarowe dzięki możliwości podłączenia drugiego czujnika oraz izolowanemu elektrycznie wejściu napięciowemu, np. badanie zabezpieczeń ochronnych pomiędzy dowolnymi podzespołami zamontowanych na stałe urządzeń, optymalizacja badania obwodów SELV/PELV, wyjść prądu spawalniczego, zestawów akumulatorów i ładowarek do akumulatorów, jak również zastosowanie w połączeniu z 3-fazowymi zasilaczami (np. AT3-III, AT3-IIS) i miernikami cęgowymi (np. WZ12C), które wyświetlają wartość prądu upływowego jako napięcie.

  Wprowadzanie danych do pamięci miernika SECULIFE ST BASE odbywa się poprzez wbudowany port USB (za pomocą klawiatury, czytnika kodów kreskowych lub czytnika RFID) albo wirtualną klawiaturę wyświetlaną na kolorowym, dotykowym ekranie. Dane mogą zostać również zaimportowane z użyciem dostępnego nieodpłatnie oprogramowania ETC. Użytkownik może utworzyć sekwencje testowe, a następnie wczytać je do urządzenia pomiarowego i przypisać do odpowiednich przełączników.

  Dane można również eksportować bezpośrednio do oprogramowania ETC poprzez port USB lub za pośrednictwem pamięci USB. Zapisane w bazie danych numery identyfikacyjne badanych urządzeń można wydrukować za pomocą opcjonalnej drukarki kodów kreskowych lub nanieść na etykiety RFID z użyciem akcesoryjnego czytnika RFID.

  Dzięki funkcji Multi-Print miernik SECULIFE ST BASE umożliwia także wydruk raportów dla kilku wybranych pomiarów jednocześnie za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej. Do pamięci miernika można też wczytać niestandardowe szablony raportów.

  Obudowa i ściana przednia urządzenia pomiarowego mają właściwości antymikrobowe. W przeciwieństwie do właściwości antybakteryjnych, które eliminują wyłącznie bakterie, na właściwości antymikrobowe składa się cały szereg rozwiązań i mechanizmów hamujących rozwój drobnoustrojów, neutralizujących florę mikrobiologiczną i niszczących mikroorganizmy.

  Rzetelne, kompleksowe i sprawne badanie bezpieczeństwa elektrycznego:

  • urządzeń medycznych według normy IEC/EN 62353 (VDE 0751) oraz GOST R (???? ?) 62353,
  • urządzeń elektrycznych według normy DIN VDE 0701-0702,
  • przedłużaczy i przenośnych wyłączników różnicowoprądowych,
  • urządzeń do spawania łukowego według normy IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4).


  SECUTEST – Badanie urządzeń elektrycznych SECUTEST – Badanie aparatury medycznej

  Obowiązkiem badania bezpieczeństwa elektrycznego objęta jest aparatura medyczna wykorzystywana w instytutach medycznych, gabinetach lekarskich, placówkach służby zdrowia oraz zakładach produkujących aparaturę medyczną. Wymagania dla takich badań określają odpowiednie władze, spółki operacyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów testy muszą być przeprowadzane profilaktycznie po każdej naprawie urządzenia i w ramach regularnej konserwacji aparatury.

  Funkcje i najważniejsze cechy:

  • Obudowa o właściwościach antymikrobowych
  • 8 prekonfigurowanych sekwencji testowych dla szybkiego badania urządzeń
  • 1 uniwersalna, konfigurowalna sekwencja testowa
  • Pojedyncza sekwencja testowa z indywidualnymi pomiarami
  • Przeznaczony do obsługi przez wykwalifikowany personel
  • Rozbudowane funkcje zarządzania i przechowywania danych dla zautomatyzowanych sekwencji testowych i indywidualnych pomiarów (do 50 tysięcy zapisów)
  • Szybki dostęp do funkcji pomiaru i testowania za pomocą podwójnego pokrętła, bezpośrednich przycisków wyboru oraz przycisków ekranowych
  • Transponder RFID, odczyt/zapis (Z751R,S,T) za pomocą skanera SCANBASE RFID Z751E (UID lub pamięć w zależności od sposobu zaprogramowania czytnika)
  • Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3” o wysokiej rozdzielczości
  • Wygodny pomiar w kilku punktach pomiarowych jednocześnie
  • Automatyczne podłączanie badanego urządzenia i wykrywanie kategorii ochrony
  • Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa ze zintegrowanym gumowym ochraniaczem
  • Generowanie kompletnych raportów zgodnych z wymogami prawnymi
  • Złącza dla: wprowadzania danych* (2 x wtyczka USB typu A) oraz wymiany danych (1 x wtyczka USB typu B)
  • Rozbudowane ustawienia międzynarodowe (język, klawiatura, zestaw znaków, data, czas)

  *USB z profilem ładowania interfejsu użytkownika – patrz oryginalne akcesoria dla kompatybilnych urządzeń

  Interfejs Bluetooth do zdalnego sterowania (opcja)

  Prekonfigurowane sekwencje testowe dla urządzeń z wyłącznikami różnicowoprądowymi

  Funkcje dodatkowe:

  • Zdalne sterowanie za pomocą programu komputerowego (nowość – od wersji oprogramowania 1.6)
  • Dodatkowe elementy bazy danych (obiekt, budynek, piętro, pokój, oddział i jednostka rozliczeniowa) pozwalające dokładniej opisać szczegółowe dane
  • Wydruk wszystkich raportów dotyczących badanego urządzenia za naciśnięciem jednego przycisku (poprzez drukarkę termiczną Z721S)
  • Możliwość tworzenia niestandardowych szablonów raportów za pomocą programu ReportDesigner (dostępny nieodpłatnie w aplikacji myGMC)
  • Eksport danych do arkusza XML zapisywanego na pamięci USB
  • Import danych z oprogramowania ETC lub pamięci USB
  • Możliwość tworzenia niestandardowych sekwencji testowych za pomocą programu
  • SequenceDesigner (dostępny nieodpłatnie w aplikacji myGMC)

  Rozszerzenia:

  • Podłączenie drugiej sondy testowej
  • do pomiaru pomiędzy dwoma dowolnymi punktami pomiarowymi, np. rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji izolacji lub równoważnego prądu upływowego
  • Izolowane elektrycznie gniazda do pomiaru napięcia i temperatury:
    do pomiaru obwodów SELV/PELV
    do podłączania adapterów AT3-IIIE/AT3-IIS
    do podłączania zacisku prądowego WZ12C
    do podłączania adaptera SECULOAD
    do podłączania czujnika temperatury PT100/PT 1000
  • Ekran dotykowy służący do wprowadzania danych

  + Możliwość tworzenia niestandardowych sekwencji testowych

  do pobrania

  Broszura
  Instrukcja skrócona