Tester SECUTEST BASE 10

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

ZADZWOŃ

  Opis

  Nowa Genracja SECUTEST BASE gwarantowane testy bezpieczeństwa

  • urządzeń elektrycznych w zgodzie z DIN VDE 0701-0702 lub/i EN 62638,
  • elektrycznych urządzeń medycznych w zgodzie z EN 62353,
  • elektrycznych urządzeń spawalniczych zgodnie DIN EN 60974-4,
  • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne,
  • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne,
  • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne,
  • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej,
  • PN-EN 61557-6: Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT.

  Opis

  Testy wielkości zapewniających bezpieczeństwo użytku urządzeń elektrycznych wymagane są w wielu dziedzinach. Wytyczne zawarte w normach, ustawach rządowych, warunkach towarzystw ubezpieczeniowych – muszą być respektowane i spełnione. Badania i testy są obligatoryjne po każdej naprawie, a także po upływie czasookresu eksploatacji, konieczne jest, aby były bezpieczne dla operatora. Testery nowej serii SECUTEST zapewniają spełnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa, a w połączeniu z bardzo intuicyjną obsługą i efektywnym dokumentowaniem protokołów, plasują się na bezkonkurencyjnym miejscu wśród urządzeń tego typu.

  • 8 sekwencji testowych do szybkich badań nieskomplikowanych urządzeń,
  • gotowe uniwersalne sekwencje testowe,
  • możliwość wykonania dowolnej sekwencji testowej poprzez zakres testu pojedynczego.

  Cechy:

  • automatyczne rozpoznanie podłączenia i klasy urządzenia testowanego,
  • kompaktowa i bardzo solidna obudowa bazująca na zintegrowanej osłonie gumowej,
  • generacja bardzo szczegółowych raportów w odniesieniu do konkretnego standardu,
  • wygodna obsługa poprzez ergonomiczne przyciski oraz pokrętło obrotowe,
  • unikalna kombinacja testów i uniwersalny zapis wyników do adresowanej komórki,
  • niezwykła funkcjonalność poprzez dwa interfejsy USB (klawiatura, drukarka, skaner) oraz trzeci interfejs USB do wymiany danych z PC,
  • intuicyjne nastawy opcji językowych, typu klawiatury, znaków specjalnych czy daty,
  • nowa koncepcja zapisu i archiwizacji danych, automatyczne sekwencje testowe, a także wybiórcze testy; możliwości zapisu nawet do 50 000 rekordów.

  Oprogramowanie ETC

  ETC oferuje wiele funkcji związanych z przygotowaniem sekwencji testowych oraz jest istotnym wsparciem w celu przetwarzania danych pozyskanych z testerów serii Secutest / Seculife.

  Akcesoria:

  • drukarka termiczna ze specjalnym papierem zapewniającym długi czas czytelności,
  • czytnik kodu / drukarka kodu,
  • trójfazowy adapter (aktywny / pasywny),
  • adapter do testu przedłużaczy trójfazowych,
  • inne czujniki, np: pomiar prądu, temperatury, itd.,
  • futerały i walizki,
  • adapter kalibracyjny.

  do pobrania

  Dane techniczne
  Instrukcja skrócona