Tester rezystancji izolacji Metriso Prime 10

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

ZADZWOŃ

  Opis

  Dane techniczne:

  • Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ,
  • napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…10000 V dla (50…1 000 V co 10 V, 1…10 kV co 25 V),
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
  • ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 99’59’’,
  • odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,
  • pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
  • wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
  • prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA,
  • pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
  • pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
  • obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),
  • pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,
  • pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy WASONT1),
  • pomiar napięciem schodkowym (SV),
  • pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),
  • lokalizacja uszkodzenia (dopalanie),
  • Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji,
  • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…750 V,
  • Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów,
  • Pamięć maks. po 10 000 wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów,
  • Współpraca z zewnętrzną bezprzewodową klawiaturą Bluetooth® (opcja),
  • Stabilny pomiar przy zakłóceniach na podstacjach 765 kV – opcja w MIC-10s1,
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 5,6’’,
  • Podświetlana klawiatura,
  • Zasilanie z pakietów akumulatorów. Wbudowana szybka ładowarka,
  • Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.

  do pobrania

  Karta katalogowa Metriso Prime 10
  Instrukcja obsługi Metriso Prime 10
  Deklaracja zgodności