Produkty

Wielofunkcyjny tester instalacji PROFITEST MASTER PRO

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

  Opis

  Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
  • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1 000 V DC
  • Pomiar małych rezystancji
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar rezystancji powierzchniowej
  • Uniwersalny system połączeń

  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs):

  • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
  • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
  • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB.

  Specjalistyczne testy RCCB:

  • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
  • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN

  FUNKCJE DODATKOWE W PORÓWNANIU Z PROFITEST MBASE
  Pomiary rezystancji uziemienia

  • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter)
  • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  • Rezystywność gruntu (zasilanie z baterii) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  • Selektywny test rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) przy pomocy 2-biegunowego adaptera, sondy, połączenie z uziomem i cęg prądowych (3-przewodowa metoda pomiarowa)
  • Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
  • Pomiar rezystancji uziomu ρEloop (zasilanie z baterii) przy pomocy pary cęg

  Funkcja automatycznej sekwencji testowej
  Podczas testów powtarzalnych zalecana jest automatyczna sekwencja testowa. Użycie powyższej funkcji pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz daje pewność wykonania wszystkich niezbędnych funkcji testowych. Automatyczna sekwencja jest możliwa do zaprogramowania przez użytkownika zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji elektrycznej. Unikalną cechą automatycznej sekwencji testowej jest możliwość wyświetlania komunikatów wsparcia i pomocy.

  Funkcje dodatkowe

  • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD
  • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
  • Test startu liczników energii
  • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
  • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
  • Pomiar sekwencji faz (w tym najwyższego napięcia lini-linia)
  • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB
  • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego
  • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
  PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość
  Testy RCD
  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
  Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
  Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
  Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
  AC/DC RCD, typ B, B+ x x x
  Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) x
  Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
  Test kolejności N-PE x x x x x
  Zakres pomiarowy x
  Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
  Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
  Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x x x
  Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
  Pomiary uziemień RE
  Sondy zewnętrzne x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda) x x x x x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii) x x
  3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
  Pomiar rezystancji uziomu ρloop, parą cęg x x
  Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
  Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
  Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
  UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
  Pomiary specjalistyczne
  Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja) x x x x
  Kolejność faz x x x x x
  Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
  Spadek napięcia x x x x x
  Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST x x x x
  Pomiar zużycia energii startującego licznika x x x x
  Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
  Test napięcia różnicowego x
  Programowalna rampa x
  Inne cechy
  Wybór języka menu x x x x x
  Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
  Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
  Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
  RS 232 dla skanera x x x x x
  USB dla wymiany danych z PC x x x x x
  Interface Bluetooth x
  Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
  Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x x x
  Certyfikat kalibracji DAkkS x x
  Kalibracja producenta x
  Nr art M520T M520o M520P
  Cena 4 300 zł netto

  do pobrania

  Dane techniczne PROFITEST MXTRA
  Instrukcja obsługi PROFITEST MXTRA