eoProbe – sondy pola elektrycznego

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 931

  • mV/m do MV/m
  • >10MV/m i 10W/cm2 (CW)
  • W domenie czasu i częstotliwosci
  • 50Hz do 60GHz

Opis

Sondy pola elektrycznego eoProbe umożliwiają kompletną analizę (modułu i fazy) pojedynczej składowej pola elektrycznego w prawie każdym spektrum częstotliwości, zarówno przy pomiarach pojedynczego impulsu jak i powtarzających się impulsów. Co więcej, analiza ta może być wykonana niezależnie od konfiguracji warunków środowiskowych czy ograniczeń pomiarowych takich jak pole bliskie, próżnia, wysokie ciśnienie, media biologiczne, środowisko jonizujące lub silne pole magnetyczne.

Sondy pola eoProbe są bardzo małe, całkowicie dielektryczne i zbudowane wyłącznie z materiałów o bardzo niskiej stratności (kwarc, alumina). Tak zbudowana sonda pola zapewnia skupiony w punkcie i wysoce dokładny pomiar natężenia pola eklektycznego bez wprowadzania zakłóceń w mierzonym polu przez samą sondę.

Produkt ten dostępny jest w trzech wersjach: air, bio oraz vac.

do pobrania

Karty katalogowe:
Karta katalogowa eoProbe

Noty aplikacyjne:
Antenna testing in anechoic chamber. Required or not?
Electric field probe calibration: key for accurate measurements
MRI safety and MRI implant safety: 1st E-field measurement @ 7T
Atmospheric pressure plasma jet: Time-resolved E-field mapping

Artykuły:
Equivalent Time-Domain measurements with noisy signals