Produkty

Skaner EMC – seria HRE

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 932

 • ± 0.02 mm
 • 0.025 mm
 • 115 V/230 V, -15%, +10%
 • 60 Hz/50 Hz, ±2Hz
 • 1150 W
 • +10°C do +35°C
 • 20% do 80%
 • Ethernet, RS-232 lub USB do RS-232 adapter
 • Współpracuje z Windows XP oraz wszystkimi nowszymi wersjami.
  Działa również na Mac przy użyciu BootCamp.
  Konfigurowalny dla większości analizatorów widma.
  Konfigurowalny dla National GPIB-adapters.

Opis


Jak zobaczyć wysokie częstotliwości?

Teraz już możesz OBSERWOWAĆ pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości.

Wykrywanie i wizualizacja zaburzeń.

Opatentowany skaner EMC pozwala na pomiar emisji zaburzeń z komponentów, kabli, płytek PCB i całych wyrobów. System składa się z numerycznie sterowanego robota pracującego w 3 osiach: X-Y-Z, wyposażonego w sondy pola bliskiego, analizatora widma oraz komunikację analizatora z komputerem PC. Komputer posiada specjalizowany program zarządzający całym procesem pomiarowym.

W czasie testu sonda pola bliskiego jest przemieszczana przez robota w wybranym zakresie (siatka pomiarowa ustalona przez Użytkownika) ponad obiektem badanym.


Skaner EMC model HR

Tryb ScanWprowadzenie
Jest wiele wymagań dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych. Te wymagania są odpowiednio pogrupowane w zestawy norm np.: VCCI, ANSI, CISPR, FCC czy VDE. Przepisy odnoszą się najczęściej do gotowych wyrobów lub nawet całych systemów ale nie dotyczą zupełnie pojedynczych komponentów/ elementów.

Faktem jest, że nie jest łatwo znaleźć dokładne położenie źródła zaburzeń. Jest to dużym problemem dla współczesnych konstruktorów.

Firma Detectus AB rozwinęła wiele systemów pomiarowych, dzięki którym projektanci mogą mierzyć intensywność/amplitudę oraz określić położenie źródła promieniowania z perspektywy komponentów. Wynik tych badań może być zaprezentowany jako dwu- lub trójwymiarowa, kolorowa mapa. Całość badań można bardzo łatwo powtarzać, zapewniając możliwość obiektywnego porównania kolejnych wersji i wyników.

Łatwość użycia
Dotychczas pomiary emisji musiały być prowadzone przez specjalistów z ogromnym doświadczeniem i intuicją. Przy pomocy skanera EMC każdy może dokonać pomiarów i wykreślić obraz promieniowania co pozwala wyciągnąć wnioski na podstawie szczegółowego raportu. W większości przypadków, żeby przeprowadzić powtarzalne i wiarygodne badania nie jest potrzebna kabina ekranowana. Oprogramowanie pracujące pod Windows na typowym komputerze PC jest bardzo intuicyjne i przyjazne dla Użytkownika. System jest konfigurowany z praktycznie dowolnym, posiadanym przez Użytkownika analizatorem widma, dzięki temu nie zachodzi konieczność nabywania tego elementu dodatkowo. Lista sterowników, obsługujących najbardziej typowe modele analizatorów nie jest zamknięta. Jesteśmy w stanie bardzo szybko dopisać kolejny plik, pozwalający na pracę z innymi urządzeniami niż wymienione w instrukcji skanera.

Obiektywne i pewne porównywanie pomiarów
Jedną z największych zalet skanera jest możliwość prowadzenia wiarygodnych pomiarów porównawczych. Po prawej stronie można obejrzeć przykład takich badań. Sześć kolejno po sobie przeprowadzonych skanów, tego samego obiektu, dla tej samej częstotliwości. Jedyną różnicą jest wymieniany po kolei odsprzęgający kondensator o różnej wartości pojemności podłączony do analizowanego procesora.

Tryb Multiscan
Tryb Multiscan umożliwia wygenerowanie obrazów promieniowanego pola elektromagnetycznego o dowolnej zmierzonej częstotliwości, wybranej z szerokiego zakresu. To potężne narzędzie jest jedną z największych zmian dodanych do funkcji skanera. Zapewnia dostęp do wprost nieograniczonej ilości danych. Spoglądając na zdjęcie poniżej widać, że główny skan urządzenia obrazuje rozkład pola elektromagnetycznego dla wybranego zakresu częstotliwości (wyselekcjonowane pasmo pokazane na górnym, lewym okienku)Górne lewe okienko – wartości maksymalne dla wszystkich częstotliwości ze wszystkich zmierzonych punktów.


Górne prawe okienko – szerokopasmowy przebieg dla wybranego przez Użytkownika punktu (siatki pomiarowej).Pomiar Odporności z wizualizacją (opcja dodatkowo płatna)
Dzięki zastosowaniu wymiennych sond pola bliskiego z pomocą naszego Skanera EMC możemy również wykonywać pomiary odporności w polu bliskim.

Jest to nowa opatentowana opcja oprogramowania Skanera EMC umożliwia dokonanie badania odporności z wizualizacją wyników. Do takiego testu oprócz Skanera EMC potrzebujemy jeszcze generatora sygnału z małą anteną oraz urządzenia wykrywającego błąd (Error Detection Device w skrócie EDD). Zestaw ten pozwala na pomiar odporności na zakłócenia elektromagnetyczne poszczególnych komponentów, kabli, płytek PCB jak i całych urządzeń elektronicznych.

Import powierzchni obiektu w formacie 3D
Obecnie można już zaimportować plik będący zapisem kształtu powierzchni badanego obiektu (jako plik w formacie STL). Dzięki temu Użytkownik uzyskuje taki sposób przemieszczania sondy pomiarowej, który zapewnia stały odstęp sondy od powierzchni EUT. Takie sterowanie głowicy z sondą (ruch w układzie 3D) może być bardzo łatwo wypośrodkowane za pomocą dostępnej funkcji 3-punktowego wyrównania.

Przydatny w…

Projektowaniu

Korzystanie ze skanera EMC już w początkowej fazie projektu umożliwia wykrywanie potencjalnych problemów dot. emisji zaburzeń, zanim te rozwiązania zostaną zaadoptowane do finalnego wyrobu. W późniejszym etapie zmiany mogą być bardzo kosztowne.

W przypadku urządzenia z negatywnym wynikiem badań z laboratorium pomiarowego, jedyne co wiemy to częstotliwości, w których doszło do przekroczeń. Ale nie ma tam żadnej informacji o lokalizacji źródła.

To właśnie Skaner EMC może Ci pomóc w wykryciu skąd to promieniowanie pochodzi (który element jest jego źródłem). Następnie powtarzając kolejne pomiary dla zmodyfikowanych wersji EUT, można łatwo dojść do wersji z możliwie najniższym poziomem emisji.

Kontroli jakości

Skaner EMC pozwala utrzymać kontrolę nad jakością wyrobu już w fazie produkcji seryjnej. Testując kolejne, wybrane losowo lub wg obranego schematu próbki z bieżącej produkcji, łatwo je porównać ze sobą oraz odnieść do założeń projektu. To dobra droga by upewnić się, czy nowo wybrany dostawca pewnego komponentu nie dostarcza elementów mających negatywny wpływ na końcowy wynik emisji elektromagnetycznej.

Jak to zrobić.

System składa się z:

 • robota skanującego¹, który porusza się w trzech osiach,
 • analizatora widma²,
 • zestawu sond pola bliskiego²,
 • typowego komputera PC,
 • specjalistycznego oprogramowania¹,

1: Dostarczane przez Astat w standardzie,
2: Opcjonalnie dostarczane przez Astat

Praktycznie sprowadza się to do skanowania kolejnych punktów obranej siatki, powyżej obiektu za pomocą sondy pola bliskiego.

System zapisuje wartość częstotliwości i amplitudę (detector Peak) dla każdego z mierzonych punktów, a następnie generuje kolorowy obraz emisji pola elektromagnetycznego z badanego obiektu.

To właśnie pozwala Inżynierom znaleźć źródła emisji i zapewnia im łatwość przeprowadzenia zmian w projekcie.

Dlaczego skaner EMC?

Bo umożliwia:

 • oszczędność czasu i pieniędzy – uzupełnienie i redukcję liczby długotrwałych badań w komorze EMC,
 • obserwowanie emisji z poziomu komponentów,
 • prowadzenie pomiarów porównawczych – dokumentując efekt prowadzonych zmian i modyfikacji w fazie projektowania (możliwość archiwizacji kolejnych wersji projektu),
 • możliwość użycia Twojego analizatora sond i przedwzmacniacza,
 • wykrywanie potencjalnych źródeł emisji,
 • utrzymanie wysokiej jakości w procesie produkcji – pomiar kolejnych próbek, porównanie między partiami i odniesienie do założonej jakości (ustalony poziom referencyjny).

Dodatkowo:

 • nie trzeba znać konkretnych częstotliwości dla których występowały problemy – skaner sam to znajdzie, w trybie Pre-Scan i Multi-Scan,
 • możesz używać swoich urządzeń (analizator widma, zestaw sond pola bliskiego),
 • możesz łatwo przygotować dokumentację (ISO 900x) zawierającą spektrum promieniowania z wyrobów zarówno w fazie projektowej jak i produkcji,
 • można nałożyć na ekranie kilka obrazów (skanów) na siebie tak by wyeliminować np. wpływ tła lub poznać różnicę między kolejnymi wersjami.

Skaner wysokiej rozdzielczości promieniowania cieplnego

Dlaczego Ty jako Inżynier pozostajesz bez możliwości dokładnego pomiaru temperatury własnych urządzeń? Czy to z powodu kosztów czy braku dostępności właściwych urządzeń? W tym przypadku rozwiązaniem jest skaner promieniowania cieplnego firmy Detectus AB. To wysokiej rozdzielczości system pomiarowy dla każdego kto chciałby dokładnie zmierzyć temperaturę i to bez dodatkowych kosztów. Rozkład temperatury zaprezentowano jako obraz dwu- lub trójwymiarowy.

Funkcja skanowania cieplnego jest zawarta w cenie skanera EMC!

System zapewnia 16-bitową rozdzielczość pomiaru oraz oprogramowanie z optymalną metodą pomiaru i możliwością ustawienia poziomu referencyjnego oraz współczynników promieniowania, a wszystko przy wysokiej rozdzielczości robota. Taki właśnie system daje Ci możliwość lokalizowania tak małych źródeł ciepła jak np. komponentów do montażu powierzchniowego.

Pomiar ciepła

Pomiar ciepła

Pomiar ciepła

Dlaczego skaner promieniowania cieplnego?

możesz znacznie wydłużyć czas życia urządzeń przez optymalizację projektu w odniesieniu do kwestii zagadnień temperaturowych,
możesz obserwować rozkład ciepła na poziomie poszczególnych komponentów,
możesz odkryć problemy termiczne już w fazie projektu, realizując ciągłe pomiary (zmiany temperatury dla różnych cykli pracy wyrobu),
możesz bardzo łatwo i szybko porównywać wyniki pomiarów,
możesz podnieść jakość urządzeń poprzez badania porównawcze z przygotowanym wzorcem,
możesz dokonać pomiaru i zestawić w postaci dokumentacji zakres temperatur roboczych całości wyrobu w dłuższym okresie czasu,
można nałożyć na ekranie kilka obrazów (skanów) na siebie tak by wyeliminować np. wpływ tła lub poznać różnicę między kolejnymi wersjami.

Opis firmy

Detectus AB to szwedzka firma zajmująca się rozwojem, produkcją i sprzedażą (przez autoryzowanych partnerów takich jak Astat) skanerów EMC na całym świecie. Firma Detectus AB została założona w 1994 i już od tego czasu stała się liderem rozwiązań służących technice skanowania. Skoncentrowano się na systemach pomiarowych dedykowanych dla szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, jak również dla jednostek zajmujących się produkcją telefonów komórkowych.

Kluczowym wyrobem firmy Detectus jest opatentowany Skaner EMC – opracowany, rozwijany i produkowany w fabryce zlokalizowanej w szwedzkiej miejscowości Malung. Cały rozwój odbywa się w bliskim kontakcie z aktualnymi Użytkownikami, dzięki czemu końcowy produkt to niesamowicie elastyczne narzędzie dla każdego Inżyniera elektronika oraz po prostu łatwy w użyciu produkt.

do pobrania

Dane techniczne