Pomiary skuteczności ekranowania

Pomiary skuteczności ekranowania przeprowadza się wg europejskiej normy EN 50147-1 (PN-EN 50147-1).
Norma EN 50147-1 stosowana przy pomiarze skuteczności ekranu dla ekranowanych pomieszczeń (kabiny ekranowane i ich pochodne) w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 40 GHz.
Pomiary inżynierskie materiałów ekranujących jak i pomieszczeń ekranowanych.
Sprawozdanie z wynikami pomiarów.

Pomiary skuteczności ekranowania przeprowadza się wg europejskiej normy EN 50147-1. Polski odpowiednik to PN-EN 50147-1. Norma ta jest stosowana przy pomiarze skuteczności ekranu dla ekranowanych pomieszczeń (kabiny ekranowane i ich pochodne) w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 40 GHz. Norma definiuje ogólne wytyczne dotyczące warunków pomiaru oraz zasadę obliczania skuteczności ekranu w idealnym przypadku, tzn. dla jednorodnego pomieszczenia zbudowanego z jednego materiału. W praktyce odchyłki od tych warunków są tak duże, że wyliczone wartości dają bardzo ogólne przybliżenie.

Firma ASTAT posiada wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiedni sprzęt umożliwiający wykonanie pomiarów SE w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 6 GHz w skład, którego wchodzą:

  • Generator + wzmacniacz TESEQ NSG 4070B-45
  • Generator + wzmacniacz Rohde&Schwarz SMB100A
  • Analizator widma Rohde&Schwarz FSL 6
  • Pętlowa antena nadawcza Schwarzbeck HFRA 5149
  • Pętlowa aktywna antena odbiorcza Schwarzbeck FMZB 1513
  • Dwustożkowa antena nadawcza Schwarzbeck VHBA 9123
  • Dwustożkowa antena odbiorcza Schwarzbeck VHBB 9124
  • Zestaw anten logarytmiczno-periodycznych Schwarzbeck: 2 x UHALP 9108
  • Zestaw anten rożkowych Schwarzbeck: 2 x BBHA 9120 D

Ponadto dysponujemy kabiną ekranującą, która jest połączeniem dwóch klatek Faradaya o jednej, wspólnej ścianie pomiarowej. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość adaptacji materiałów ekranujących niezależnie od kształtu, struktury czy wymiarów. Co więcej uzyskujemy izolację od zewnętrznych pól elektromagnetycznych zarówno po stronie anteny nadawczej, jak i odbiorczej, co z kolei pozwala na pomiar skuteczności ekranowania w wybranym przedziale częstotliwości z zadanym przez użytkownika krokiem, np. 1%.

Wykonujemy pomiary inżynierskie materiałów ekranujących jak i pomieszczeń ekranowanych. Integralną częścią usługi jest sprawozdanie z wynikami pomiarów.