Laboratoria EMC województwo dolnośląskie

Laboratoria EMC – województwo dolnośląskie:
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych
Inova
Centrum innowacji Technicznych Sp. z o.o.

M. Skłodowskiej-Curie 183
59-301 Lubin
www.inova.pl
k.pawlik@inova.pl
zarzad@inova.pl
Dekra Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 Wrocław
www.dekra-certification.com.pl
poczta@dekra-certification.pl
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe

ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
www.iase.wroc.pl
lab@iase.wroc.pl
Akredytacja Laboratorium Badawczego AB 1384
Akredytacja Laboratorium Wzorcującego AP 145
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LKE

ul. Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Artur Florek
www.ktt.pwr.wroc.pl/lke/
lke@pwr.edu.pl
tel. +48 71 320 2947, +48 71 320 4296
Akredytacja AB 167
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocławskie
www.radiotechnika.com.pl
office@radiotechnika.com.pl