Laboratoria EMC województwo lubelskie

Laboratoria EMC – województwo lubelskie:
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38A
20-618 Lublin
www.iee.pollub.pl
emc@pollub.pl
p.mazurek@pollub.pl
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Katedra Elektrotechniki

ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
www.csi.pwszchelm.pl
emc@pwsz.chelm.pl
jmichałowska@pwsz.chelm.pl