Laboratoria EMC województwo mazowieckie

Laboratoria EMC – województwo mazowieckie:
Instytut Technologii Eksploatacji
Państwowy Instytut Badawczy Radom

ul. K. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Laboratorium Systemów Sterowania
www.itee.radom.pl
lab.emc@itee.radom.pl
tel. +48 483 649 354
Intertek Poland Sp. z o.o.
ul. Cyprysowa 23 B (II piętro)
02-265 Warszawa
www.intertek.pl
laboratorium.polska@intertek.com
labtest.poland@intertek.com
ITE Oddział Predom
ul. Krakowiaków 53
02-255 Warszawa
www.predom.com.pl/pl/
obr@predom.com.pl
metrologia@predom.com.pl
Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC)
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Zakład Badań Systemów Radiolokacyjnych, Kompatybilności Elektromagnetycznej i Optoelektroniki

ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
www.witu.mil.pl
gibalskid@witu.mil.pl
Numer akredytacji AB 171
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT
ul. Gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
Rafal.Przesmycki@wat.edu.pl
PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
www.pitradwar.com
Kierownik Działu Laboratoriów Akredytowanych
Grzegorz Baran
tel. +48 22 786 14 37
tel. +48 691 520 251
Czytaj więcej (pdf; 210 kB)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
www.pcbc.gov.pl
label@pcbc.gov.pl
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
www.piap.pl
piap@piap.pl
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
www.sgs.pl
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
ul. Małeckiego 29
60-706 Poznań
www.udt.gov.pl
cldt@udt.gov.pl
Zakład Elektroniczny Bornico
ul. Małęczyńska 25
26-604 Radom
www.bornico.pl
bornico@bornico.com.pl
Laboratorium Badawcze ELTEST M. Jewtuch Sp. J.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
www.eltest.pl
sekretariat@eltest.com.pl
Akredytowane w PCA – nr akredytacji AB012,
jednostka notyfikowana w zakresie dyrektywy LVD i EMC nr 1465