Laboratoria EMC województwo podlaskie

Laboratoria EMC – województwo podlaskie:
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
Oddział zamiejscowy na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
www.cbc.ibemag.pl
cbc@ibemag.pl
Zakres akredytacji dostępny jest pod numerem AB 261
Laboratorium Badawcze PLUM Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin
www.plum.pl
85 749 71 73
emc@plum.pl
Zakres akredytacji dostępny jest pod numerem AB 1765
Ulotka PLUM Laboratorium Badawcze >>