Laboratoria EMC województwo pomorskie

Laboratoria EMC – województwo pomorskie:
MOLANOTE
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

Kierownik Laboratorium LAB-6
dr inż. Mirosław Włas
www.eia.pg.edu.pl/lab6
miroslaw.wlas@pg.gda.pl
tel.: +48 58 347 23 37
fax.: +48 58 347 19 30

Czytaj więcej…
Zakres akredytacji
Broszura
Opis

Satel sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl
lab@satel.pl
Laboratorium Badawcze Spółki Radmor S.A.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
www.laboratorium.radmor.com.pl
laboratorium.badawcze@radmor.com.pl
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62
81-109 Gdynia
Kierownik Laboratoriów Badawczych
dr inż. Przemysław POZAŃSKI
www.ctm.gdynia.pl
bl@ctm.gdynia.pl
tel. kom.: +48 735 999 571
tel.: +48 58 77 64 571
fax.: +48 58 77 64 764

Czytaj więcej…