Laboratoria EMC województwo wielkopolskie

Laboratoria EMC – województwo wielkopolskie:
Instytut Logistyki i Magazynowania
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.ilim.poznan.pl/LA
LA@ilim.poznan.pl
tel. +48 618 504 989
Certyfikat akredytacja PCA nr AB053. EC Notified Body 1664
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
ul. Małeckiego 29
60-706 Poznań
www.udt.gov.pl
cldt@udt.gov.pl
Jednostka notyfikowana nr 1433 i laboratorium akredytowane nr AB 001
Czytaj więcej (pdf; 520 kB)