NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)
Najlepsza technologia pomiarowa w każdych warunkach!
24 marca 2023
NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)
Zapraszamy na Konferencję EMC Europe 2023!
23 sierpnia 2023
NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

aktualnosci emc nato mini

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

Miło nam poinformować, że firmie ASTAT Sp. z o.o. został przydzielony kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9B2LH numer. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce i krajach NATO globalnie, oraz Armii USA, rządu federalnego i stanowych w USA.

Dane firmy zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz zostaną wprowadzone do:

Ponadto powyższe oznacza, iż Astat Sp. z o.o. jako zarejestrowany dostawca może także uczestniczyć w przetargach na terenie USA realizowanych z amerykańskiego budżetu, do większości z nich przystępując na równych prawach z firmami amerykańskimi.