O dziale EMC

Firma Astat zajmuje się kompleksowo zagadnieniem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Na rynku działamy już od ponad 20 lat, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak:

Projektowanie, montaż i uruchomienie komór bezodbiciowych, rewerberacyjnych, GTEM oraz klatek Faradaya

Realizując tego typu inwestycje prowadzimy profesjonalny nadzór nad pracami budowlanymi, tak by nowy lub adaptowany budynek posiadał wszelkie aspekty konieczne przy budowie komory. Każdy projekt uwzględnia specyfikę badań, charakter testowanego obiektu przy pełnej zgodności z aktualnymi wymaganiami norm. Korzystamy z programu do symulacji numerycznej komory, weryfikując jeszcze przed montażem słuszność przyjętych założeń tj: wybór modelu absorbera, ilość i ich rozmieszczenie, wpływ lokalizacji drzwi, itp. Efektem jest optymalna koncepcja obiektu, wykonanego z najlepszych materiałów: ekran + absorbery, szybko i bezbłędnie postawionego, dającego pełną satysfakcję użytkowania. Ostateczną weryfi kacją inwestycji są pomiary wykonywane przez niezależne, akredytowane laboratorium, potwierdzone pozytywnym raportem z pomiarów.

Weryfikacja obiektów ekranowanych, bezodbiciowych, zarówno dla norm cywilnych jak i wojskowych.

Tworzenie gotowych stanowisk pomiarowych poprzez integrowanie dedykowanego pod normy sprzętu pomiarowego.

Budując nowe lub rozbudowując istniejące laboratoria EMC oddajemy użytkownikowi kompletne stanowisko testowe pod klucz. Całość badań realizowana jest wg wskazówek klienta, w pełnej zgodności z najnowszymi wymaganiami dokumentów normalizacyjnych. Dostarczamy zaawansowane technicznie, najbardziej niezawodne i najlepsze na rynku przyrządy pomiarowe, pakiety programowe, stanowiska i inne wyposażenie laboratoryjne. Dobierając oprogramowanie zapewniamy pełną kontrolę nad aparaturą pomiarową, możliwość nieograniczonej rozbudowy i profesjonalny raport z badań.

Dostarczanie, uruchamianie oraz serwisowanie urządzeń do badań EMC w zakresie emisji i odporności sprzętów cywilnych i wojskowych.

Kompleksowe dostarczenie elementów filtrujących, ekranujących, uszczelniających oraz absorbujących EMI dla produkcji zarówno mało jaki i wieloseryjnej.

Nasz cel to nie tylko dostawa komponentów EMI, to również świadomy i przemyślany dobór. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują razem z zamówionym produktem szereg niewymiernych, ale bardzo ważnych korzyści. Dzięki dobrze wyposażonemu parkowi maszynowemu oraz wysoce wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej jesteśmy w stanie świadczyć usługi w zakresie produkcji elementów ekranujących, uszczelniających i absorbujących EMI. Priorytetem jest dostawa komponentów najwyższej jakości w możliwie jak najkrótszym czasie.

Doradztwo i pomoc przy projektowaniu min. prototypowe rozwiązania elementów, modyfikacje urządzeń pod kątem zgodności z EMC w naszym laboratorium.

Innowacyjne materiały termoprzewodzące.

Skanowanie urządzeń, płytek drukowanych w zakresie emisji elektromagnetycznej i odporności czyli wskazywanie źródeł zaburzeń.

Usługa automatycznego nanoszenia uszczelnień EMI oraz malowania farbą przewodzącą.

Szkolenia dotyczące szeroko pojętej kompatybilności elektromagnetycznej EMC.