Miernik pola NHT310F

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Wróbel – 538 978 523

ZADZWOŃ

 • DC ÷ 40GHz (w zależności od użytej sondy pomiarowej)
 • V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, uT, mT, Gauss, % (w zależności od użytej sondy pomiarowej)
 • Ograniczona wielkością pamięci karty SD
 • TAK
 • TAK
 • Gniazdo LEMO Plug and Play (autodetekcja sond), 2x MicroUSB
 • TAK
 • TAK
 • >24 godzin
 • TAK, za pomocą komputera PC (połączenie za pomocą kabla USB) lub za pomocą smartphona, tabletu (połączenie Wi-Fi)
 • TAK

Opis

Miernik pola elektromagnetycznego firmy Microrad, model NHT310F to przenośny miernik szerokopasmowy. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pomiarach pola elektromagnetycznego w środowisku pracy oraz w środowisku ogólnym. Dzięki wymiennym sondom użytkownik jest w stanie wykonywać pomiary natężenia pola w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (1 Hz – 60 GHz) oraz z dużą dokładnością ze względu na wysoką ich czułość. Dzięki dedykowanym sondom użytkownik posiada również możliwość pomiaru stałego pola magnetycznego DC.

Miernik umożliwia pomiar izotropowy pola, wskazania wartości skutecznej r.m.s. oraz wartości szczytowej (peak), zapis do pamięci urządzenia (ograniczony pojemnością karty SD), wybór jednostki natężenia pola elektromagnetycznego (V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, uT, mT, Gauss, %), możliwość łączenia ze smartfonem (system Android), tabletem lub komputerem (system Windows) za pośrednictwem modułu Wi-Fi lub światłowodu gdy wymagane są bardziej precyzyjne pomiary.

Całość została zamknięta w niemagnetycznej obudowie dzięki czemu możliwe jest bezpieczne wykonywanie pomiarów pola podczas pracy rezonansu magnetycznego. W obudowie zainstalowano również czujnik temperatury oraz wilgotności co umożliwia odczyt ich wartości w trakcie wykonywanego pomiaru.

Możliwość wykonywania pomiaru na zasilaniu bateryjnym w ciągu powyżej 24 godzin.

Dołączone do miernika oprogramowanie MicroLink pozwala użytkownikowi na: zdalną obsługę urządzenia, pobierać i przechowywać dane z uzyskanych pomiarów wprost z urządzenia i eksportować dane do Microsoft Excel w celu dalszej analizy.

NHT310F umożliwia pomiary w takich grupach jak:

 • Urządzenia przemysłowe (zgrzewarki, piece indukcyjne),
 • Urządzenia medyczne, diatermie fizykoterapeutyczne, urządzenia NMR,
 • Stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia,
 • Nadajniki radiowe, telewizyjne,
 • Telefonia GSM, 5G,
 • Kolej,
 • Radary,
 • Pole magnetostatyczne.

zastosowanie

Urządzenie wraz z sondami pomiarowymi jest zgodne z najnowszymi rozporządzeniami oraz dyrektywami dotyczącymi pól EM:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.

Sondy pomiarowe

Sondy pomiarowe Microrad kompatybilne z miernikami pól elektromagnetycznych NHT310F, NHT3D, NHT3DL

Model Measured field Frequency range Levels Karta katalogowa
10H B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT pobierz >>
20H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 1 mT ÷ 15T pobierz >>
30H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 200 uT ÷ 600 mT pobierz >>
33S
(kompatybilna z miernikiem NHT3DL)
E field 1 Hz ÷ 1 MHz 1 V/m ÷ 100 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 1 MHz 150 nT ÷ 15 mT
B field Static magnetic field 5 uT ÷ 60 mT
20B B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
11E E field 1 Hz ÷ 400 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
10B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 0.1 uT ÷ 1 mT pobierz >>
30B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
02H H field 300 kHz ÷ 30 MHz 0.016 ÷ 16 A/m pobierz >>
01E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.2 ÷ 350 V/m pobierz >>
03E E field 100 kHz ÷ 18 GHz 0.8 ÷ 340 V/m pobierz >>
02E E field 400 kHz ÷40 MHz 2 ÷ 800 V/m pobierz >>
04E E field 3 MHz ÷ 40 GHz 0.5 ÷ 350 V/m pobierz >>
03H H field 30 MHz ÷ 1 MHz 0,01 ÷ 10 A/m pobierz >>
60E E Field 1 MHz ÷ 60 GHz 0,5 ÷ 350 V/m pobierz >>

do pobrania

Dane techniczne