Miernik pola NHT310F

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

538 978 523

 • DC ÷ 40GHz (w zależności od użytej sondy pomiarowej)
 • V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, uT, mT, Gauss, % (w zależności od użytej sondy pomiarowej)
 • Ograniczona wielkością pamięci karty SD
 • TAK
 • TAK
 • Gniazdo LEMO Plug and Play (autodetekcja sond), 2x MicroUSB
 • TAK
 • TAK
 • >24 godzin
 • TAK, za pomocą komputera PC (połączenie za pomocą kabla USB) lub za pomocą smartphona, tabletu (połączenie Wi-Fi)
 • TAK

Opis

Microrad NHT310F, miernik pola elektromagnetycznego, zaprojektowany z myślą o pomiarach i badaniach pól w zakresie częstotliwości DC do 40 GHz występujących w środowisku pracy oraz środowisku ogólnym. Analiza sygnału w dziedzinie czasu z możliwością wyświetlenia wyniku na dotykowym, kolorowym wyświetlaczu urządzenia. Pomiar izotropowy, wskazania wartości skutecznej r.m.s. oraz szczytowej (peak), zapis do pamięci ograniczony jedynie pojemnością karty SD, wybór jednostki natężenia pola elektromagnetycznego (V/m, kV/m, A/m, W/m2, mW/cm2, uW/cm2, uT, mT, Gauss, %), możliwość łączenia ze smartfonem, tabletem (system Android) lub komputerem (system Windows) za pośrednictwem Wi-Fi, moduł GPS, wytrzymała, niemagnetyczna obudowa, wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, możliwość pracy na jednym ładowaniu ponad 24 godziny. Urządzenie posiada możliwość programowania systemu i struktury, co pozwala dostosować się do przyszłych zmian prawnych.

NHT310F umożliwia pomiary w takich grupach jak:

 • Urządzenia przemysłowe (zgrzewarki, piece indukcyjne),
 • Urządzenia medyczne, diatermie fizykoterapeutyczne, urządzenia NMR,
 • Stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia,
 • Nadajniki radiowe, telewizyjne,
 • Telefonia GSM, 5G,
 • Kolej,
 • Radary – sygnały impulsowe,
 • Pole magnetostatyczne.

Dołączone do miernika NHT310F oprogramowanie MicroLink pozwala użytkownikowi na zdalną obsługę urządzenia za pomocą komputera przy pomocy światłowodu. Zmniejsza to zakłócenia spowodowane obecnością człowieka w obszarze, w którym znajduje się sonda; pobierać i przechowywać dane z uzyskanych pomiarów wprost z urządzenia NHT310F i eksportować dane do Microsoft Excel w celu dalszej analizy.

zastosowanie

Urządzenie wraz z sondami pomiarowymi jest zgodne z najnowszymi rozporządzeniami oraz dyrektywami dotyczącymi pól EM:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.

Sondy pomiarowe

Sondy pomiarowe Microrad kompatybilne z miernikami pól elektromagnetycznych NHT310, NHT3D, NHT3DL

Model Measured field Frequency range Levels Karta katalogowa
10H B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT pobierz >>
20H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 1 mT ÷ 15T pobierz >>
30H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 200 uT ÷ 600 mT pobierz >>
33N
(kompatybilna z miernikiem NHT310)
E field 1 Hz ÷ 20 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33P
(kompatybilna z miernikiem NHT3D)
E field 1 Hz ÷ 400 kHz 1 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33S
(kompatybilna z miernikiem NHT3DL)
E field 1 Hz ÷ 1 MHz 1 V/m ÷ 100 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 1 MHz 150 nT ÷ 15 mT
B field Static magnetic field 5 uT ÷ 60 mT
20B B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
11E E field 1 Hz ÷ 400 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
10B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 0.1 uT ÷ 1 mT pobierz >>
30B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
02H H field 300 kHz ÷ 30 MHz 0.016 ÷ 16 A/m pobierz >>
01E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.2 ÷ 350 V/m pobierz >>
03E E field 100 kHz ÷ 18 GHz 0.8 ÷ 340 V/m pobierz >>
02E E field 400 kHz ÷40 MHz 2 ÷ 800 V/m pobierz >>
04E E field 3 MHz ÷ 40 GHz 0.5 ÷ 350 V/m pobierz >>

do pobrania

Dane techniczne