Mierniki pola elektromagnetycznego

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Firma ASTAT oferuje mierniki natężenia pól elektromagnetycznych, za pomocą których możliwe jest wykonywanie pomiarów natężenia PEM zgodnie z najnowszymi polskimi i europejskimi rozporządzeniami.

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest wynikiem występującego we wszechświecie działania sił naturalnych i w tym kontekście traktowane jest jako zjawisko odwieczne. Jednakże od ponad stu lat ludzkość ma do czynienia z polem elektromagnetycznym, które jest świadomie wytwarzane przez człowieka za pomocą sprzętu elektrycznego.

W ostatnich latach obserwuje się znaczący rozwój urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych generujących PEM lub wykorzystujących fale elektromagnetyczne, np. do łączności bezprzewodowej.

Wraz z rozwojem urządzeń generujących PEM rozwijane są przepisy prawa w celu ochrony społeczności oraz środowiska przed tym polem. Pierwsze w Polsce akty prawne odnoszące się do PEM zostały opracowane na początku lat 60. XX wieku i odnosiły się do ekspozycji zawodowej, natomiast pierwsze przepisy prawa dotyczące ochrony ogółu ludzi przed polem PEM ukazały się na początku lat osiemdziesiątych. Przez dekady wraz z rozwojem urządzeń kolejne dokumenty ewoluowały czego wynikiem są ostanie rozporządzenia wydane przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Klimatu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku).

Nasze mierniki natężenia pola elektromagnetycznego są wykorzystywane przez instytuty i laboratoria badawcze, laboratoria środowiskowe, etc.

Zobacz również: