Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych podczas pomiarów emisji i testów odporności w zakresie promieniowanych pól elektromagnetycznych są anteny. W testach EMC najczęściej wykorzystywane są anteny szerokopasmowe, które w możliwie największym zakresie częstotliwości zachowują dobre parametry jak współczynnik antenowy (Antenna Factor), wzmocnienie anteny (Gain), współczynnik fali stojącej (SWR), itp. W zależności od wymagań, dotyczących mierzonych zjawisk, zakresów częstotliwości pracy, czy możliwości transporty sprzętu w terenie, proponujemy różne typy anten, które zapewniają najlepsze parametry i funkcjonalność systemu.

Najpopularniejsze konstrukcje anten używanych w systemach do badań EMC podzielono na kilka grup.

Zobacz również: