System SEMS

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

788 628 150

ZADZWOŃ

 • Od 10 kHz do 300 kHz (w zależności od anteny i modelu systemu SEMS)
 • 10 Hz
 • 30 dBm
 • 10 kHz…30 MHz ±1.0 dB (typowo)
  30 MHz…300 MHz ±1.5 dB
 • Złącze N 50 Ohm
 • RS232 / Bezprzewodowo z oprogramowaniem PC
 • MIL-Std-285, IEEE Std 299, EN501 47-1, NSA65-6

Opis

 • System jest programowalny z wykorzystaniem komputera PC
 • Wbudowany akumulator Li-Ion (około 6 H pracy na baterii)

System SEMS umożliwia szybkie, automatyczne i precyzyjne pomiary szczelności elektromagnetycznej w celu określenia wartości tłumienia pola magnetycznego i elektrycznego w środowiskach ekranowanych. Urządzenie można z powodzeniem wykorzystać do pomiarów pomieszczeń ekranowanych, pomieszczeń MRI (rezonans magnetyczny), komór EMC oraz obiektów ekranowanych cywilnych i wojskowych (np. kontenery).

System pomiarowy SEMS składa się z jednostki nadawczej TX oraz jednostki odbiorczej RX. Oba urządzenia wykorzystują parę anten przeznaczonych do pomiaru tłumienia odpowiednio pola magnetycznego i elektrycznego. Produkty TX i RX pokrywają cały zakres częstotliwości od 10 kHz do 300 MHz. Badany zakres częstotliwości jest definiowany przez antenę.

System może być dostarczony w różnych konfiguracjach zawierających różne typy anten i różne typy akcesoriów. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów pomiarowych, które mierzą skuteczność ekranowania tylko w kilku punktach częstotliwości, SEMS wykonuje kompletny test w sposób ciągły i w całym zakresie. Kolejną innowacją i rozwinięciem w stosunku do tradycyjnych systemów testowych jest synchronizacja jednostek TX i RX. Obie jednostki komunikują się ze sobą dzięki technologii bezprzewodowej lub za pomocą światłowodu, co jest bardzo przydatne by zautomatyzować, przyspieszyć i zminimalizować wszelkie błędy podczas wykonywania testu.

System SEMS mierzy skuteczność ekranowania pomieszczenia ekranowanego, czyli tłumienie pola elektrycznego i magnetycznego. Zasada działania jest prosta:

PIERWSZA FAZA NAZYWANA „ZEROWANIEM”

Jednostka nadawcza TX generuje sygnał RF, który jest wypromieniowywany przez antenę. Odbiornik RX jest umieszczony w określonej odległości od TX, odbiera sygnał przez podobną antenę i mierzy jego poziom w dBm.

DRUGA FAZA „POMIAR”

Jeśli odbiornik RX zostanie przeniesiony do pomieszczenia, które ma być zmierzone uważając aby utrzymać tę samą początkową odległość od jednostki TX, to uzyskamy tłumienie mierzonego sygnału. Jednostka RX pokaże bezpośrednio tłumienie sygnału w dB, poprzez różnicę dwóch zmierzonych wyników, bez ingerencji użytkownika.

System SEMS choć nie wykonuje pomiarów w wartościach bezwzględnych to wymaga okresowego sprawdzania jego liniowości. Cal-Kit jest dostosowany do tego wymagania i może być dostarczony z akredytowaną kalibracją. Procedura kalibracji jest wywoływana z menu Cal. Po wybraniu opcji CalK wyświetlacz pokaże krok po kroku prawidłowe przeprowadzenie procedury.

FUNKCJE URZĄDZENIA

Urządzenie może wykonywać pomiary

A) Przewodowo (z użyciem kabla światłowodowego) – Dla obiektów z falowodami i punktami dostępowymi.
B) Bezprzewodowo (bez użycia kabla światłowodowego) – Jeśli obiekt nie ma wyprowadzonych falowodów i punktów dostępowych. Synchronizacja przeprowadzana jest przed wykonaniem pomiaru i zamknięciem pomieszczenia ekranowanego.

Tryby pomiarów

A) Tryb „Sniff” – Pomiary skuteczności ekranowania na jednej ustalonej częstotliwości. Metoda nie potrzebuje przewodu światłowodowego.
B) Tryb „Sweep” – Przemiatanie częstotliwościami:
* Bez przewody światłowodowego – Dostępna jest tylko funkcja pomiarów z zaprogramowaną wcześniej limitowaną listą częstotliwości,
* Z przewodem światłowodowym – Dostępna jest funkcja pomiarów z zaprogramowaną wcześniej listą częstotliwości i z ich nielimitowaną liczą (SWEEP).

Inne funkcje wbudowane w obydwie wersje systemu

A) Kalibracja opisywana w instrukcji jako „Cal” (proces zerowania). Po podłączeniu do niniejszych urządzeń anten nadawczych i odbiorczych produkt dokonuje kalibracji. Proces należy wykonać przed wykonaniem pomiarów skuteczności ekranowania.
B) Kalibracja opisywana w instrukcji jako „CalK”. Kalibracja z wykorzystaniem tłumików (z opcjonalną akredytacją). Po wzajemnym połączeniu wyjścia nadajnika i odbiornika (tłumiki) urządzenia dokonują kalibracji wewnętrznej. Kalibrację można dokonywać raz na jakiś czas.
C) Funkcje dodatkowe takie jak tryb „Wizard” (tryb pozwalający na „wyklikanie funkcji”), tryb „HiDyn” (sprawdza poziom szumu i dostępnej dynamiki pomiarowej) i „PreQuet” (funkcja delikatnie modyfikująca częstotliwości, by zmniejszyć wpływ szumu).
D) Pokazanie wyników na wyświetlaczu. Wyniki można też pobrać na komputer z wykorzystaniem oprogramowania i wyświetlić je oraz zapisać do pliku tekstowego.

Informacje dodatkowe

A) Urządzenie SEMS LIGHT może działać w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 128 MHz. Wersja SEMS działa do częstotliwości 300 MHz. Wersję SEMS LIGHT można zmodyfikować do wersji SEMS, poprzez zakup klucza odblokowującego (możliwość upgrade’u w własnym zakresie -> nie trzeba wysyłać sprzętu do fabryki),
B) Urządzenia pozwalają na zaprogramowanie listy częstotliwości za pomocą oprogramowania na komputery PC.
C) Wersja SEMS LIGHT pozwala na zaprogramowanie do 11 zdefiniowanych częstotliwości, a wersja SEMS do 20, w trybie bez przewodu światłowodowego (połączenia pomiędzy urządzeniami). W przypadku wykorzystania przewodu światłowodowego (połączenia urządzeń), liczba ta nie jest limitowana. Częstotliwości programowane są z krokiem 10 Hz (lub mniej dla przypadku z wykorzystaniem kabla światłowodowego). Krok czasowy wynosi 0,5 sekundy (przeskok pomiędzy częstotliwościami).

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW SEMS

Poniższa tabelka pozwoli Państwu na dobór i kompozycję swojej wersji systemu tak, by maksymalnie spełniała Państwa oczekiwania. Elementy można zamówić osobno lub w całości. Jeśli następują jakiekolwiek wątpliwości dotyczące oferowanych produktów to nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

DO POBRANIA

Karta katalogowa