Sprzęgacze kierunkowe

Wyświetlanie jednego wyniku

W systemach pomiarowych RF, w których wykorzystywane są wzmacniacze RF, zachodzi konieczność pomiaru mocy wyjściowej generowanej przez niniejsze urządzenie. Kontrolowanie tej mocy jest konieczne ze względu na:

  • możliwość uszkodzenia kosztownego wzmacniacza poprzez jego przeciążenie,
  • konieczność uniknięcia pracy wzmacniacza w jego nieliniowym zakresie, który następuje przy zbyt dużej mocy generowanej przez wzmacniacz,
  • konieczność uniknięcia generowania wyższych harmonicznych przez wzmacniacz,
  • konieczność pracy wzmacniacza w jego liniowym zakresie pracy.

Elementem, który pozwala na wykonanie pomiaru mocy wyjściowej wzmacniacza (Forward Power) jest sprzęgacz kierunkowy (Directional Coupler). Pozwala on na „odsprzężenie” sygnału wyjściowego wzmacniacza na złącze, do którego można podłączyć dowolny miernik mocy (szerokopasmową głowice mocy, analizator widma lub odbiornik pomiarowy). Taki sygnał będzie wielokrotnie niższy od mocy generowanej przez wzmacniacz, a krotność obniżenia poziomu sygnały jest podstawowym parametrem sprzęgacza kierunkowego nazywanym „poziomem odsprzężenia”.

Sprzęgacze dwukierunkowe, które głównie dostarcza Astat, pozwalają dodatkowo mierzyć moc odbitą (Reverse Power) i kontrolować jakość oraz sprawność obciążenia dołączonego do wyjścia wzmacniacza.

Zobacz również: