Pomiarowe odbiorniki zaburzeń

Pomiarowe odbiorniki zaburzeń.

Pomiarowe odbiorniki zaburzeń są podstawowym narzędziem wykorzystywanym do pomiarów emisji promieniowania elektromagnetycznego. Narzędzia od Gauss Instruments zapewniają bardzo szybkie wykonywanie pomiarów oraz możliwość obserwacji widma często-tliwości w czasie rzeczywistym.

Firma ma w swojej ofercie pomiarowe odbiorniki zaburzeń o bardzo szerokim zakresie często-tliwości pracy (od DC do 40 GHz). Są to rozwiązania w pełni zgodne ze wszystkimi wyma-ganiami norm, w zakresie pomiarów emisji, jednak dzięki swym unikalnym funkcjom przyda-dzą się także w procesie wstępnej certyfikacji oraz badań inżynierskich. Przy ich użyciu mo-żemy wykonywać pomiary zaburzeń wymagane przez branżę samochodową, lotniczą, militar-ną, kolejową, a także produktów komercyjnych.

W asortymencie znajdziemy też odbiorniki pomiarowe o różnym stopniu zaawansowania. Począwszy od wersji kompaktowej – TDEMI M, wymagającej zewnętrznego komputera i oprogramowania aż do serii TDEMI ULTRA – w pełni modułowych i rozbudowywalnych odbiorników wyposażonych w najnowocześniejsze technologie z dziedziny cyfrowej obróbki sygnałów. Odbiorniki serii ULTRA są jednocześnie najszybszym, dostępnym na rynku roz-wiązaniem do pomiarów emisji promieniowanej oraz przewodzonej. Ich dodatkowym atutem jest także możliwość rozbudowy w dowolnym momencie o opcje, które pozwolą na dostoso-wanie urządzenia do swoich, indywidualnych potrzeb.

Sprzęt firmy Gauss Instruments przyspiesza testowanie oraz pozwala na optymalizację procedur pomiarowych. Stosowanie tych odbiorników pomiarowych pozwala na oszczęd-ność czasu pracy, a także umożliwia szybkie wprowadzanie modyfikacji do produktu już na etapie projektu, co w znaczący sposób skraca czas potrzebny na wprowadzenie nowych pro-duktów na rynek.