Produkty

Pomiarowy odbiorniki zaburzeń TDEMI X – Ultra

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 934

 • TDEMI ULTRA 6 – od 9 kHz do 6 GHz
  TDEMI ULTRA 18 – od 9 kHz do 18 GHz
  TDEMI ULTRA 26 – od 9 kHz do 26,5 GHz
  TDEMI ULTRA 40 – od 9 kHz do 40 GHz *możliwość rozszerzenia o zakres
  DC-9 kHz – opcja DC-UG
 • 10 Hz*, 100 Hz*, 200 Hz*, 1 kHz*, 9 kHz, 10 kHz*, 100 kHz, 120 kHz, 1 MHz
  *opcja DC-UG
 • Band A (9 kHz – 150 kHz) – 1,5 s
  Band B (150 kHz – 30 MHz) – 1,5 s
  Band C/D (30 MHz – 1 GHz) – 4 s
 • 342,5 MHz lub 685 MHz (opcja 685M-UG)
 • Peak, Quasi-Peak, Average, CISPR-Average, RMSs
 • 300 ps
 • Odbiornik pomiarowy Time Domain
  Odbiornik pomiarowy superheterodynowy
  Odbiornik pomiarowy Real Time (Spektrogram)
  Analizator widma
  Analizator widma Real Time (Spektrogram)

Opis

Odbiorniki pomiarowe serii ULTRA:

Seria TDEMI ULTRA to najnowsza linia odbiorników pomiarowych bazująca na technologii Realtime FFT, opracowana przez firmę Gauss Instruments. W odbiornikach serii ULTRA wykorzystano najnowsze oraz najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie obwodów RF oraz cyfrowej obróbki sygnałów, co pozwoliło na rozszerzenie okna częstotliwości „Realtime bandwidth” do poziomu 685 MHz, tym samym uzyskanie najszybszego na rynku rozwiązania do pomiarów emisji promieniowanej oraz przewodzonej, w pełni zgodnie z normami CISPR. Odbiornik pomiarowy TDEMI ULTRA pozwala na przyspieszenie pomiarów nawet o 64 000 razy, w stosunku do rozwiązań bazujących na konwencjonalnych metodach pomiarowych (odbiorniki superheterodynowe).

Odbiorniki TDEMI ULTRA mogą działać także w trybie analizatora widma lub standardowego odbiornika superheterodynowego, co umożliwia używanie ich również do pomiarów zgodnie z normami, które nie dopuszczają używania odbiorników działających w trybie „Short term FFT”. Obydwa tryby – STFFT oraz tryb odbiornika superheterodynowego cechują się taką samą niepewnością pomiarową.

Odbiorniki serii ULTRA wyposażone są w dotykowy ekran o przekątnej 10,4” oraz mogą być zasilane z zewnętrznego napięcia DC lub wbudowanego akumulatora, a niski pobór mocy, rzędu 70W pozwala na długą pracę przy zasilaniu bateryjnym. To sprawia, że TDEMI ULTRA są właściwym rozwiązaniem również dla laboratoriów lub firm wykonujących pomiary na pojazdach, wewnątrz samolotów lub pomiarów in-situ.
Dzięki zastosowanym technologiom odbiorniki TDEMI Ultra pozwalają na wykonanie pełnego pomiaru typu „Final scan” detektorem Quasi-Peak w zakresie od 30 MHz do 1 GHz w czasie kilku sekund zamiast kilku godzin, jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań.

Pomiarowe odbiorniki zaburzeń TDEMI Ultra wyposażone są w tryb analizatora widma pracującego w czasie rzeczywistym – funkcjonalność ta umożliwia przeprowadzanie pomiarów tzw. „frequency hopping signals”, zgodnie z wymogiem standardów ETSI. W trybie tym odbiornik pomiarowy działa podobnie do wielu równolegle połączonych analizatorów widma – każdy rejestrujący jedną częstotliwość, co pozwala na osiągnięcie wartości parametru POI na poziomie 300 ps.
TDEMI Ultra potrafią działać również w trybie odbiornika pomiarowego pracującego w czasie rzeczywistym, funkcjonalność ta jest wyjątkowo przydatna szczególnie podczas prac R&D oraz pomiarów pre-compliance. W trybie tym generowany jest wykres przedstawiający zmiany widma w obserwowanym zakresie częstotliwości, na przestrzeni czasu, co umożliwia łatwe rozpoznanie wpływu wprowadzanych zmian na urządzenie lub zmianę jego trybu pracy.

Seria odbiorników pomiarowych TDEMI ULTRA składa się z:

 • TDEMI ULTRA 6 (zakres częstotliwości od 9 kHz do 6 GHz)
 • TDEMI ULTRA 18 (zakres częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz)
 • TDEMI ULTRA 26 (zakres częstotliwości od 9 kHz do 26 GHz)
 • TDEMI ULTRA 40 (zakres częstotliwości od 9 kHz do 40 GHz)

Dodatkowo istnieje możliwość upgrade’u wersji odbiorników, co oznacza, że każde z urządzeń można rozbudować do wersji wyższej, czyli rozszerzyć jego zakres częstotliwości.
Wraz z odbiornikiem może zostać dostarczone oprogramowanie EMI64k automatyzujące wykonywanie pomiarów emisji przewodzonej oraz promieniowanej. Dzięki niemu istnieje możliwość sterowania pracą stołu obrotowego oraz masztu antenowego. Dostępny jest także moduł przeznaczony do wykonywanie pomiarów w komorze GTEM.

opcje

Odbiorniki pomiarowe serii TDEMI ULTRA można rozbudować o następujące opcje i rozszerzenia:

DC-UG Rozszerzenie dolnego zakresu częstotliwości do DC
685M-UG Rozbudowa szerokości okna pomiarowego w trybie Real-Time do poziomu 685MHz, pozwala na przyspieszenie pomiarów
LRBW-UG Opcja pozwalająca na ustawienie RBW do 170MHz w trybie analizatora
ULNA-UG Zintegrowany, niskoszumny przedwzmacniacz
PRLNA-UG Niskoszumny preselektor
LISN-UG Sterownik do zewnętrznych akcesoriów pomiarowych, pozwala na przełączanie np. sieci LISN z poziomu odbiornika pomiarowego
LISNCable-UG Dostosowany przewód do sterowania akcesoriami pomiarowymi, np. siecią LISN
KB-UG Uniwersalna klawiatura z touch-pad’em
TC-UG Walizka transportowa
DM-UG Demodulator AM/FM
IQ-UG Opcja pozwalająca na analizę sygnałów kwadraturowych
RG-UG Moduł zaawansowanego generatora raportów
CRMS-UG Dodatkowy detektor CISPR-RMS-AVG
MG-UG Tracking generator
BAT-UG Bateria pozwalająca na ciągłą pracę przez ok. 3 godziny
CAL-UG Kalibracja producenta, zgodnie z ISO17025, dostarczany jest certyfikat oraz dokumentacja skalibrowanych parametrów
CALD-UG Akredytowana kalibracja w akredytowanym laboratorium, dostarczany jest certyfikat oraz dokumentacja skalibrowanych parametrów
EMI64k Oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowanie pomiarów

do pobrania

Ulotka TDEMI Ultra