Sieci LISN i CDN

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Sieć LISN odpowiada za dostarczanie napięcia zasilającego do badanego urządzenia (EUT) oraz odsprzęganie zaburzeń emitowanych przez badane urządzenie na drodze przewodzonej, tak aby móc je zarejestrować przy pomocy pomiarowego odbiornika zaburzeń podłączonego do złącza RF na obudowie sieci LISN. Dodatkowo sieć LISN stabilizuje impedancję sieci zasilającej oraz eliminuje zakłócenia pochodzące z niej, a także nie pozwala, aby zaburzenia emitowane przez badane urządzenie dostawały się do sieci zasilającej i mogły zakłócić pracę innych urządzeń działających w laboratorium.

Podobnym w działaniu urządzeniem jest sieć CDN (Coupling/Decopling Network), ich zastosowa-nie jest jednak dokładnie odwrotne. Odpowiadają one za wprowadzanie zaburzeń o częstotliwo-ściach radiowych w linie sygnałowe lub zasilające urządzeń testowanych pod kątem spełniania wy-mogów normy IEC 61000-4-6. Sieć CDN ukierunkowuje wprowadzane zaburzenie tak, aby mogło one potencjalnie wpłynąć tylko na działanie testowanego urządzenia. Część odsprzęgająca zapobie-ga wpływaniu zaburzenia na działanie urządzeń współpracujących z aktualnie testowanym obiektem lub przechodzenie ich do sieci zasilającej.

Naszym sprawdzonym dostawcą sieci LISN oraz CDN jest niemiecka firma Schwarzbeck, która od wielu lat jest wiodącym na rynku producentem akcesoriów pomiarowych do testów EMC.

Zobacz również: