Pomiar rezystancji izolacji METRISO C

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

ZADZWOŃ

  Opis

  • Pomiar rezystancji izolacji oraz dużych rezystancji wraz z jednoczesnym wyświetlaniem wyniku pomiaru i wybranego napięcia pomiarowego;
  • Pomiar dotykowego prądu, napięcia i częstotliwości;
  • Dodatkowe funkcje pomiarowe temperatury i wilgotności względnej powietrza;
  • Wszystkie funkcje pomiarowe są wykonywane zgodnie z normami: DIN VDE100, część 610, DIN VDE 0413 (=EN 61557) części: 1, 2 i 4, DIN VDE 0701, część 240; EN 344, EN 1081, IEC 1340-4-1, IEC 1340-5-1;
  • Jednoznaczny wskaźnik przekroczenia wartości granicznej GO/NO-GO (tryb selekcji) złożony z czterech diod typu LED. Komunikaty pomocy ekranowej w formie przystępnej dla użytkownika;
  • Wszystkie wyniki pomiarów są zapisywane w pamięci wraz z numerem odniesienia przyporządkowującym je do odpowiedniego obwodu elektrycznego;
  • Trwała dwuelementowa osłona gumowa zabezpieczająca przed narażeniami mechanicznymi, doskonale spełnia swoje zadanie przy pracy w terenie;
  • Wymiary: 275 x 140 x 65 mm;
  • Waga: 1,2 kg z bateriami;
  • Zasilanie 4 baterie IEC LR 14.

  Cechy produktu:

  • Rezystancja izolacji RISO: Zakres pomiarowy: 000 kΩ … 99.9 GΩ; Parametry pomiarowe: 100 V … 1 000 V / ≥ 1 mA (RN = 1 kΩ/V)
  • Rezystancja RLO: Zakres pomiarowy: 0.00 Ω … 99.9 Ω; Parametry pomiarowe: 4,5 V (U 0) / ≥ 200 mA (R < 10 Ω)
  • Napięcie UISO: Zakres pomiarowy: 0 V … 1 200 V
  • Prąd dotykowy IB: Zakres pomiarowy: 0.00 mA … 9.99 mA
  • Wymiar: 275 x 140 x 65 mm

  do pobrania

  Dane techniczne METRISO C
  Instrukcja obsługi METRISO C – PL
  Instrukcja obsługi METRISO C – EN