METRISO C

METRISO C

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji METRISO C

 

NAPISZ

 • Pomiar rezystancji izolacji oraz dużych rezystancji wraz z jednoczesnym wyświetlaniem wyniku pomiaru i wybranego napięcia pomiarowego;
 • Pomiar dotykowego prądu, napięcia i częstotliwości;
 • Dodatkowe funkcje pomiarowe temperatury i wilgotności względnej powietrza;
 • Wszystkie funkcje pomiarowe są wykonywane zgodnie z normami: DIN VDE100, część 610, DIN VDE 0413 (=EN 61557) części: 1, 2 i 4, DIN VDE 0701, część 240; EN 344, EN 1081, IEC 1340-4-1, IEC 1340-5-1;
 • Jednoznaczny wskaźnik przekroczenia wartości granicznej GO/NO-GO (tryb selekcji) złożony z czterech diod typu LED. Komunikaty pomocy ekranowej w formie przystępnej dla użytkownika;
 • Wszystkie wyniki pomiarów są zapisywane w pamięci wraz z numerem odniesienia przyporządkowującym je do odpowiedniego obwodu elektrycznego;
 • Trwała dwuelementowa osłona gumowa zabezpieczająca przed narażeniami mechanicznymi, doskonale spełnia swoje zadanie przy pracy w terenie;
 • Wymiary: 275 x 140 x 65 mm;
 • Waga: 1,2 kg z bateriami;
 • Zasilanie 4 baterie IEC LR 14.

Cechy produktu:

 • Rezystancja izolacji RISO: Zakres pomiarowy: 000 kΩ … 99.9 GΩ; Parametry pomiarowe: 100 V … 1 000 V / ≥ 1 mA (RN = 1 kΩ/V)
 • Rezystancja RLO: Zakres pomiarowy: 0.00 Ω … 99.9 Ω; Parametry pomiarowe: 4,5 V (U 0) / ≥ 200 mA (R < 10 Ω)
 • Napięcie UISO: Zakres pomiarowy: 0 V … 1 200 V
 • Prąd dotykowy IB: Zakres pomiarowy: 0.00 mA … 9.99 mA
 • Wymiar: 275 x 140 x 65 mm