Produkty

Pomiary różnicowoprądowe i pętli zwarcia PROFITEST MBASE

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

  Opis

  Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny tester sieci dostępny na rynku przyrządów pomiarowych

  Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz z pomiaru i wybranego napięcia pomiarowego:

  • pomiary impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
  • pomiary rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych , dostępny także test napięciem 1 000 V DC
  • pomiary małych rezystancji
  • pomiary rezystancji uziemień
  • pomiar rezystancji powierzchniowej
  • uniwersalny system połączeń
  • pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników RCCB
  • pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu
  • wyzwalania wyłączników RCCB
  • test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
  • testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH i MXTRA)
  • testy wyłączników RCCB w sieciach IT

  Cechy produktu:

  • Wyświetlacz: Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z pokryciem antyrefleksyjnym umożliwia intuicyjną obsługę
  • Testy wyłączników RCCB prądem: ½ × IN, 1× IN, 2× IN, 5× IN
  • Pomiary specjalne: Prąd upływu (cęgami); Test licznika energii; Kierunek wirowania pola; Rezystancja izolacji stanowiska ZST; Rezystancja odgromnika RE (ISO)
  • Pomiary RCD: Pomiar napięcia bezpiecznego bez wyzwolenia RCD; Pomiar czasu wyzwolenia; Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R; Pomiar prądu wyzwolenia
  • Impedancja pętli ZL-PE – ZL-N: Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD; Pomiar prądem 15 mA bez wyzwolenia RCD
  • Pomiar połączeń wyrównawczych RLO: Automatyczna zmiana polaryzacji
  • Rezystancja uziemienia RE: Zasada pomiaru I/U, zasilanie z sieci; Metoda selektywna rezystancji uziemienia: sondą uziomową i cęgami prądowymi
  • Pomiar napięcia: UL-N / UL-PE / UN-PE / f
  • Rezystancja izolacji RISO: Napięcie testu: wybór wartości lub narastająco
  • Wyposażenie: Język menu do wyboru; Pamięć (bank max 50 000 obiektów); Złącze skanera RS232; Złącze transmisji danych USB; Oprogramowanie ETC; Kat. pomiarowa CAT II 600V / CAT IV 300 V;
  • Certyfikat kalibracji DKD
  PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość
  Testy RCD
  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
  Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
  Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
  Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
  AC/DC RCD, typ B, B+ x x x
  Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) x
  Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
  Test kolejności N-PE x x x x x
  Zakres pomiarowy x
  Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
  Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
  Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x x x
  Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
  Pomiary uziemień RE
  Sondy zewnętrzne x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda) x x x x x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii) x x
  3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
  Pomiar rezystancji uziomu ρloop, parą cęg x x
  Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
  Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
  Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
  UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
  Pomiary specjalistyczne
  Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja) x x x x
  Kolejność faz x x x x x
  Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
  Spadek napięcia x x x x x
  Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST x x x x
  Pomiar zużycia energii startującego licznika x x x x
  Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
  Test napięcia różnicowego x
  Programowalna rampa x
  Inne cechy
  Wybór języka menu x x x x x
  Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
  Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
  Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
  RS 232 dla skanera x x x x x
  USB dla wymiany danych z PC x x x x x
  Interface Bluetooth x
  Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
  Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x x x
  Certyfikat kalibracji DAkkS x x
  Kalibracja producenta x
  Nr art M520T M520o M520P
  Cena 4 300 zł netto

  do pobrania

  Dane techniczne PROFITEST MBASE
  Instrukcja obsługi PROFITEST MBASE