Pomiary różnicowoprądowe i pętli zwarcia

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Podstawowa seria testerów instalacji elektrycznych Profitest od Gossen Metrawatt doskonale testuje najnowsze typy wyłączników różnicowoprądowych dodatkowo przyrządy te radzą sobie ze wszelkimi testami tego rodzaju aparatów występujących w nietypowych instalacjach takich jak IT. Wszechstronność serii tych przyrządów jest jeszcze większa dzięki zastosowaniu dodatkowych opcjonalnych akcesoriów dzięki, którym można testować specjalistyczne wyłączniki różnicowo-prądowe, jak i te konwencjonalne stosowane w przemyśle lub budownictwie mieszkaniowym.

W przemysłowych instalacjach elektrycznych stosuje się szeregowe połączenie wyłączników RCD, dotyczy to w szczególności przypadku rozległych sieci, dzieląc później na poszczególne obwody w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim, stosuje się wysokoczułe wyłączniki ochronne. Zatem jeśli mamy do czynienia z rozległymi instalacjami to na wejściu stosujemy wyłączniki selektywne. Także i te aparaty są testowane serią Profitest od Gossen Metrawatt.

Posługiwanie się przyrządem Profitest jest intuicyjne, ponadto, aby wszelkie testy i próby były zrozumiałe i czytelne dla wykwalifikowanego personelu zastosowano bardzo ciekawe menu pomocy ekranowej. W szybki sposób operator może upewnić się, że ustawienia dotyczą dokładnie tego aparatu, który ma zamiar testować za chwilę. I tak ustawiając test RCD w szybki i nieskomplikowany sposób dowiemy się, czy zapewnione jest zasilanie w instalacji, które jest niezbędne do wykonania tego rodzaju testu, później tester wyznaczy wartość napięcia dotykowego oraz wyznaczy wartość rezystancji uziemienia. Po tych wstępnych testach można przejść do wyzwolenia, gdzie przyrząd Profitest zarejestruje prąd i czas. Obie te wartości są możliwe do zarejestrowania w tym samym czasie, jednak wiąże się to z uruchomieniem testu specjalnej rampy. Funkcjonalność ta jest możliwa do uruchomienia, jednak te standardowe metody powiązane z wyzwalaniem dwukrotnym są dostępne i właśnie one są używane najczęściej. Dla serii Profitest nie jest problemem odniesienie się do najnowszych charakterystyk czy typów RCD. Funkcja pomiarowa RCD jest bardzo rozbudowana i zapewnia komfort dla wymagających użytkowników.

Jednak dalej najczęstszą i zarazem najskuteczniejszą metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Metoda ta polega na automatycznym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. W momencie pojawienia się na nich niebezpiecznego napięcia dotykowego, spowodowanego metalicznym zwarciem z przewodem fazowym sieci, nastąpi przepływ prądu zwarciowego w obwodzie faza — przewód ochronny. Ten prąd powoduje zadziałanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego i wyłączenie zasilania. Aby mieć pewność i uznać stopień ochrony określonego urządzenia za wystarczający, elementy dostępne nie mogą pozostawać zbyt długo pod wpływem niebezpiecznego napięcia dotykowego. Zabezpieczenie musi zadziałać w czasie dostatecznie krótkim, którego wartość określają normy. Innymi słowy, musi zostać spełniony warunek samoczynnego wyłączenia.

Warunek ten jest weryfikowany przez tester i wyznaczany dzięki funkcji pomiarowej impedancji pętli zwarcia. Tester wyznacza impedancje oraz wylicza wartość prądu zwarciowego. Jeśli operatorowi znane są charakterystyki, może wprowadzić te dane, powodując wyznaczenie przez tester limitu dla wartości prądu zwarciowego. Jeśli operator tego nie zrobi, to tester po wyznaczeniu prądu zwarciowego zapyta, czy wyliczony prąd zwarciowy spełnia warunek samoczynnego wyłączenia.

Zobacz również: