Pomiary uziemień GEOHM C

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

  Opis

  Bateryjny miernik rezystancji uziemienia (również do pomiarów rezystancji gruntu).

  Przenośny, o zwartej budowie miernik rezystancji uziemienia w połączeniach 3 lub 4-przewodowych. Obsługa za pomocą ekranowego menu. Ciągłe monitorowanie napięć zakłócających jak również rezystancji uziomu roboczego i pomocniczego – sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej wartości granicznej.Jednoczesne wyświetlanie na wyświetlaczu graficznym kompletnego zestawu wszystkich potrzebnych wyników pomiarów. Sygnalizacja ostrzegawcza za pomocą czterech diod LED.

  Prosta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków:

  • Pomiar rezystancji uziemienia do 50 k w pięciu podzakresach
  • Pomiar napięcia od 10 do 250 V i częstotliwości od 45 do 200 Hz
  • Monitorowanie stanu baterii zasilającej, test własny przyrządu, wewnętrzna pamięć z interfejsem IrDA, fabryczny certyfikat kalibracji
  • Dwuczęściowa obudowa niezwykle odporna na narażenia mechaniczne, test rezystancji uziemienia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 5
  • Pomiar rezystancji, automatyczny pomiar rezystancji uziomu roboczego (sondy) i uziomu pomocniczego
  • Automatyczne monitorowanie napięć zakłócających pomiar wywołanych prądami błądzącymi w ziemi
  • Pomoc ekranowa w postaci wskazówek wyświetlanych na ekranie przyrządu
  • Gromadzenie w pamięci przyrządu wszystkich wyników pomiarów

  Cechy produktu:

  • Pomiar rezystancji uziemienia: do 50 kΩ w pięciu podzakresach
  • Pomiar napięcia: od 10 do 250 V i częstotliwości od 45 do 200 Hz
  • Norma: DIN VDE 0100, instalacja systemów energetycznych o napięciu nominalnym do 1 000 V
  • Akcesoria: NA 0100S: ładowarka do akumulatorów; HC3-C: sztywny futerał mieszczący jeden z przyrządów serii C wraz z akcesoriami; Opcjonalne Z590A

  do pobrania

  Dane techniczne GEOHM C
  Instrukcja obsługi GEOHM C