Różniczkujące sondy pola

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 931

ZADZWOŃ

  • Do 10 GHz
  • Naziemne i swobodne
  • elektryczne (D-dot) i magnetyczne (B-dot)
  • MIL-STD-461 /RS105/
  • Pomiar bardzo szybkich impulsów o bardzo dużych amplitudach

Opis

Różniczkujące sondy pola

Różniczkujące sondy pola firmy Montena są specjalnie zaprojektowane do pomiaru bardzo szybkich impulsów pola elektrycznego lub magnetycznego, w szczególności przy badaniach odporności zgodnie z MIL-STD-461 RS105 (NEMP). Sygnał na wyjściu sondy jest pochodną (różniczką) mierzonego pola. Zatem aby otrzymać rzeczywistą wartość, należy sygnał z sondy poddać operacji całkowania za pomocą pasywnego integratora lub za pomocą funkcji matematycznych w oscyloskopie. W zależności czy mierzymy pole przy ziemi odniesienia czy w swobodnej przestrzeni wyróżniamy dwa typy sond: naziemne i swobodne, zarówno dla składowej magnetycznej jak i elektrycznej.

sondy naziemne

Różniczkujące sondy naziemne

Sondy naziemne (ground plane field sensors) służą do pomiaru natężenia pola przy uziemionej powierzchni. Sondy tego typu kładzie się na płaską powierzchnią na metalicznej ziemi odniesienia. Sondy naziemne nie wymagają stosowania układów symetryzujących (balun) i posiadaj jedno wyjście SMA. Sondy mogą zostać podłączone bezpośrednio do oscyloskopu przez pasywny integrator. Sondy mogą być również z powodzeniem stosowane do precyzyjnego pomiaru pola wewnątrz komór TEM i GTEM.

Model sondy Typ sondy Czas narastania Zakres częstotliwości Powierzchnia ekwiwalentna
SFE1G D-dot (elektryczna) 320 ps 1.0 GHz 0,02 m²
SFE3-5G D-dot (elektryczna) 110 ps 3.5 GHz 0,002 m²
SFE10G D-dot (elektryczna) 32 ps 10 GHz 0,0002 m²
SFM2G B-dot (magnetyczna) 160 ps 2,0 GHz 0,00022 m²

Typowy tor pomiarowy różniczkujacych sond naziemnych nie wymaga układu symetryzującego (balun).
Tor pomiarowy, w zależności od odległosci sondy od oscyloskopu, można złożyć z wykorzystaniem łącza optycznego lub bezpośredniego połączenia kablem koncentrycznym. W przypadku korzystania z łącza optycznego zaleca się rezygnację z pasywnego integratora na rzecz całkowania w oscyloskopie z uwagi na stosunkowo niski poziom wyjściowy sygnału z odbiornika optycznego.

sondy swobodne

Różniczkujące sondy swobodne

Do pomiarów wolnej przestrzeni należy stosować sondy swobodne (free space field sensors). Proponujemy szeroki zakres różniczkujących sond pola elektrycznego i magnetycznego do 10GHz. Sondy składają się z różniczkującego sensora (B-dot lub D-dot) oraz układu symetryzującego (balun).

Model sondy Typ sondy Czas narastania Zakres częstotliwości Powierzchnia ekwiwalentna
SFE1G D-dot (elektryczna) 320 ps 1.0 GHz 0,02 m²
SFE3-5G D-dot (elektryczna) 110 ps 3.5 GHz 0,002 m²
SFE10G D-dot (elektryczna) 32 ps 10 GHz 0,0002 m²
SFM2G B-dot (magnetyczna) 160 ps 2,0 GHz 0,00022 m²

Typowy tor pomiarowy różniczkujacych sond swobodnych wymaga zastosowania układu symetryzującego (balun). Tor pomiarowy, w zależności od odległości sondy od oscyloskopu, można złożyć z wykorzystaniem łącza optycznego lub bezpośredniego połączenia kablem koncentrycznym. Zaleca się jednak stosowanie łącz optycznych z uwagi na możliwość łatwego sprzęgania się impulsów o dużej amplitudzie bezpośrednio z kablami koncentrycznymi. W przypadku korzystania z łącza optycznego zaleca się rezygnację z pasywnego integratora na rzecz całkowania w oscyloskopie z uwagi na stosunkowo niski poziom wyjściowy sygnału z odbiornika optycznego.

do pobrania

Karty katalogowe
Różniczkujące sondy naziemne SG
Różniczkujące sondy swobodne SF
Analogowe łącze optyczne MOL3000
Analogowe łącze optyczne o regulowanym wzmocnieniu MOL2000T
Pasywny układ całkujący (integrator) ITR
Symetryzator (BALUN) 100 kHz-10 GHz BL10G
Symetryzator (BALUN) 500 Hz-3,5 GHz BL3-5G

Noty techniczne
Równania związane z sondami pola
Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego sond pola
Kalibracja sond pola

GALERIA

Sonda naziemna D-dot (SGE3-5G)

Sonda swobodna D-dot (SFE3-5G)

Sonda naziemna B-dot (SGM2G)

Sonda swobodna B-dot (SFM2G)

Szerokopasmowy Balun (BL3-5G)

Łącze optyczne (MOL3000)

Sonda swobodna D-dot na regulowanym statywie wraz z dołączonym balunem i łączem optycznym