Wnęki mikrofalowe są często projektowane jako falowody typu short-end lub szczelinowe, a takie obwody mogą wytwarzać niepożądane promieniowanie elektromagnetyczne. Pola promieniowania wewnątrz obudowy będą działały jak fale stojące ze składową elektryczną i magnetyczną. Umieszczając materiał pochłaniający na bokach obwodu falowodu lub na ściankach wnęki, tłumimy w nich energię elektromagnetyczną i poprawiamy współczynnik dobroci Q.

W większości przypadków w obudowach montuje się namagnesowany materiał pochłaniający, jednak w celu redukcji rezonowania wewnątrz wnęki, w większych systemach stosuje się również piankowy absorber dielektryczny. Fale stojące są trudne do wykrycia, zdefiniowania i wytłumienia, jak również trudności sprawia dobór najbardziej efektywnego materiału pochłaniającego. Oprogramowanie symulujące RF jest czasem w stanie wskazać rozwiązanie, ale zalecamy jednak przetestowanie różnych typów absorberów.