Modułowa technologia Tray

SMARTSHIELD w technologii Tray

Klatki Faradaya

Modułowa technologia "Tray"
NAPISZ

Powłoka galwaniczna spełnia dwa zadania: zapewnia skuteczną ochronę przed korozją oraz niską rezystancję powierzchniową. Panele są skręcone razem śrubami co 100mm z wykorzystaniem uszczelki elektromagnetycznej typu plecionka. Materiał uszczelki elektromagnetycznej jest tak dobrany, aby zapewniał tłumienie zarówno składowych elektrycznych jak i magnetycznych pola elektromagnetycznego. Jeśli jest to wymagane, panele podwieszone są do stalowej konstrukcji wsporczej, a całość stanowi samonośny obiekt.

Słupy i belki konstrukcji wsporczej mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby przenieść obciążenia na ścianach i suficie od np. płytek ferrytowych i absorberów, a nawet umożliwić instalację wciągników i suwnic w pomieszczeniu ekranowanym.

Typowe skuteczności ekranowania pomieszczeń ekranowanych SMARSHIELD przedstawia poniższa tabela:

Częstotliwość Pole Skuteczność ekranowania
10 kHz Składowa magnetyczna 80
100 kHz Składowa magnetyczna 80
1 MHz Składowa elektryczna >100
30 MHz Składowa elektryczna >100
400 MHz Fala płaska >100
1 GHz Fala płaska >100
10 GHz Mikrofale >100
18 GHz Mikrofale >100
40 GHz Mikrofale >100