Pomiary RF i Microwave

Pomiary RF i Microwave

Firma TEGAM od wielu lat projektuje, produkuje oraz kalibruje urządzenia wykorzystywane w przemyśle i laboratoriach. Celem firmy jest nieustanne zwiększanie dokładności pomiarów poprzez inwestycję w badania i rozwój produktów. Oprócz rozwiązań związanych z pomiarami w przemyśle i laboratoriach firma Astat w kooperacji z firmą TEGAM oferuje:

  • Systemy kalibracyjne wysokiej mocy RF,
  • Systemy pomiaru mocy RF,
  • Systemy pomiaru tłumienności,
  • Referencyjne źródła mocy RF.

Systemy kalibracyjne wysokiej mocy RF serii HPC wraz z oprogramowaniem służą do kalibracji urządzeń przeznaczonych do pomiaru mocy RF. W skład takiego zestawu wchodzą podzespoły które generują sygnał testowy, wzmacniają go i filtrują wraz z bardzo dokładnymi urządzeniami pomiaru wysokiej mocy (kalorymetry).

Systemy kalibracyjne serii PMC pozwalają na dokładne skalibrowanie czujników mocy RF w zakresie od 6 kHz do 18, 26,5 lub 50 GHz. Skład typowego systemu obejmuje VNA, generator sygnału, wzorce mocy mikrofalowej, stację roboczą, oprogramowanie i akcesoria.

Systemy pomiarowe 2601A oraz 2602A zbudowane są z sprzęgacza kierunkowego, którego wyjście podłączono z termistorowym wzorcem mocy. System taki pozwala na kalibrowanie sensorów mocy RF w wersji podstawowej od +34 do +54 dBm. W zależności od wersji dostępne są różne zakresy częstotliwości.

Oferujemy również system pomiarowy tłumienności 1312, który można wykorzystać do stworzenia charakterystyki stałej tłumienia. W skład zestawu wchodzi dzielnik napięcia oraz wzmacniacz. Posiadamy też w naszej ofercie koaksjalne termistorowe wzorce mocy RF, termistorowe mierniki mocy RF, regulatory temperatury RF oraz koaksjalne terminatory wzorców mocy RF.