Urządzenie pomiarowe wysokiej mocy RF 2601A

Termometr 931B

Urządzenie pomiarowe wysokiej mocy RF 2601A

NAPISZ
  • Produkt pozwala kalibrować mierniki dużej mocy RF, w zakresie od 250 kHz do 1000MHz
  • Zakres dynamiki: Od 2.5 do 250 W (od +34 do +54dBm)
  • Produkt jest kompatybilny z systemem kalibracji HPC firmy TEGAM
TEGAM 2601A jest systemem wzorcującym zbudowanym z sprzęgacza kierunkowego, który połączono z termistorowym wzorcem mocy 1505A (z aluminiowym radiatorem w celu ograniczenia zmian współczynnika sprzęgania).

Produkt bezproblemowo współpracuje z miernikiem mocy RF 1830A, firmy TEGAM. System jest bardzo dokładny i stabilny. Konfiguracje systemowe, w których wykorzystywane są urządzenia o takiej dokładności zazwyczaj zapewniają lepsze wyniki osiągnięcia współczynnika kalibracji niż główne laboratoria normalizacyjne. Model 2601A jest termistorowym systemem wzorcującym używanym do kalibracji mierników watowych i innych czujników dużej mocy RF. Produkt 2601A jest wyposażony w żeńskie złącze typu N.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.