Referencyjne źródła mocy RF

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Referencyjne źródła mocy RF

Firma ASTAT oferuje koaksjalne wzorce mocy RF serii 2505A oraz 2510A. W zależności od wersji urządzenia te pozwalają na przeprowadzenie precyzyjnego oraz stabilnego pomiaru mocy mikrofalowej i RF w zakresie od 9 kHz do 18 GHz dla modelu 2505 i od 10 MHz do 50 GHz dla modelu 2510A. Oferowane rozwiązania są dokładne i idealnie nadają się jako wzorce przeznaczone do kalibracji czujników mocy RF, bolometrów, termoelementów i diodowych czujników mocy.

Wymienione urządzenia współpracują z miernikami mocy RF serii 1830A, jak i 1806. Produkty są kompatybilne z systemami PMX i SYSIIB. Do zestawu warto dołączyć jeden z koaksjalnych termi-natorów wzorca mocy serii 1505A lub 1510A (w zależności od zastosowanego wzorca mocy). Taki zestaw umożliwi kalibrację czujników mocy dla 50 MHz wyjścia referencyjnego. Produkty te są też użyteczne w aplikacjach wymagających bezpośredniego pomiaru mocy RF.

Model F1135B jest koaksjalnym termistorowym wzorcem mocy. Jest dedykowanym rozwiąza-niem do czynności związanych z kalibracją czujników mocy RF. Pozwala on na precyzyjny pomiar mocy mikrofalowej w zakresie od 10 MHz do 26,5 GHz. Dzięki takiemu zakresowi częstotliwości nie jest konieczne stosowanie dwóch wzorców, by pokryć całą dziedzinę niniejszych wartości. Wraz z ko-aksjalnym terminatorem wzorca mocy serii M1135A można osiągnąć niski współczynnik VSWR od 18 do 26,5 GHz.