Ekranowanie strukturalne pomieszczeń

Wyświetlanie jednego wyniku

Pod pojęciem ekranowanie strukturalne rozumie się szeroką gamę rozwiązań technicznych i materiałów tworzących spójny i skuteczny ekran elektromagnetyczny.Ekranowanie strukturalne wykorzystuje elementy architektoniczne i konstrukcyjne budynków i pomieszczeń i zazwyczaj obejmuje jedno pomieszczenie, ale może być rozszerzone na kilka pomieszczeń, piętro, a nawet cały budynek. Poziom ekranowania, w porównaniu z rozwiązaniami bazującymi na kabinach ekranujących (klatkach Faradaya), jest zazwyczaj umiarkowany, ale często wystarczający dla pewnych zastosowań takich jak:

  • ochrona informacji niejawnych przed ulotem elektromagnetycznym (np. kancelarie tajne, serwerownie)
  • ochrona BHP przed promieniowaniem elektromagnetycznym stanowisk pracy (np. pomieszczenia biurowe sąsiadujące z serwerowniami lub urządzeniami generującymi silne pole elektromagnetyczne)
  • ochrona osób przed tzw. smogiem elektromagnetycznym (np. domy w pobliżu stacji GSM)
  • separacja elektromagnetyczna od otoczenia dla wrażliwych na pole elektromagnetyczne urządzeń (np. mikroskopy skaningowe, precyzyjne urządzenia pomiarowe w laboratoriach fizycznych)
  • separacja pomieszczeń w których wykorzystywane są urządzenia generujące silne pole elektromagnetyczne (np. diatermia, pomieszczenia transformatorów, serwerownie).

Zobacz również: