Tester MotorAnalyzer1

Tester MotorAnalyzer1

Tester MotorAnalyzer1

NAPISZ

 • Typy silników (1,3-fazowe):Asynchroniczne, Synchroniczne, Komutatorowe,
  Prądu stałego, Pierścieniowe, Wirniki, Stojany, Cewki
 • Funkcje:Kompleksowa ocena stanu silnika (badanie izolacji,
  pomiar rezystancji, zwarcia międzyzwojowe,
  strefa neutralna, indeks polaryzacji, badanie wirnika)

Wszechstronny tester dla przezwajalni i serwisu

MotorAnalyzer1 to wielofukcyjny przyrząd pomiarowy do testowania silników elektrycznych, stojanów, wirników, cewek i uzwojeń. Tester łaczy w sobie 10 różnych metod badawczych w lekkiej, mobilnej obudowie. Realizacja wielu metod pomiarowych, kompaktowe rozmiary oraz zasilanie bateryjne czyni MotorAnalyzer1 idealnym narzędziem dla pomiarów w terenie.

MotorAnalyzer1 wykonuje w pełni automatyczna analizę silnika elektrycznego składającą się z testu Surge oraz pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową. Na koniec, silnik jest sprawdzany pod kątem wytrzymałości dielektrycznej pomiędzy uzwojeniami i obudową. Tester posiada automatyczną, wbudowaną przełącznicę obsługującą 3 wyjścia pomiarowe.

Serwis silnikow elektrycznych

Podczas autotestu silnika trójfazowego trzy przewody fazowe oraz obudowa silnika są podłączone do testera. MotorAnalyzer1 wykonuje w pełni automatyczny test silnika złożony z pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową oraz testu Surge.

Serwis silnikow elektrycznych

Wyniki pomiarów są przesyłane następnie do oprogramowania PC, gdzie są zapisywane i drukowane.

Serwis silnikow elektrycznych

Gdzie jest zwarcie?

Pomiar zwarć

Za pomocą dodatkowych sond indukcyjnych istnieje możliwość lokalizacji zwarć międzyzwo-jowych w stojanach i wirnikach. Sonde indukcyjną można również wykorzystać do sprawdzania uszkodzonych aluminiowych lub miedzianych prętów w wirnikach klatkowych.

Pomiar zwarć

Pomiar zwarć międzyzwojowych na wirniki komutatorowym.

Pomiar rezystancji wirnika

Pomiar rezystancji wirnika

Pomiar rezystancji na lamelkach komutatora wykonywany jest za pomocą specjalnej, podwójnej sondy ze złączem sprężynowym. Wynik każdego połączenia zapisywany jest automatycznie w wewnętrznej pamięci urządzenia.

Wysokie napięcie DC

Wysokie napięcie DC

Próba wysokim napięciem pomiędzy uzwojeniami i obudową.

Regulacja "strefy neutralnej"

Regulacja strefy neutralnej

"Strefa neutralna"- regulacja szczotkotrzymaczy na silniku DC. Spoglądając na wyświetlacz operator może sprawdzić czy wymagane jest skorygowanie pozycji szczotek na lamelach komutatora oraz w którym kierunku należy przesunąć szczotki.

10 pomiarów w 1 testerze.

 • Testy stojanów-, wirników-, silników- i transformatorów
 • 10 metod pomiarowych
  • autotest
  • test udarowy surge
  • rezystancja
  • wysokie napięcie DC
  • indeks polaryzacji
  • rezystancja izolacji
  • PE/ ciągłość przewodu ochronnego
  • "strefa neutralna" – regulacja szczotkotrzymaczy
  • kierunek wirowania pola H w silnikach i stojanach
  • lokalizacja zwarć międzyzwojowych metodą indukcyjną na stojanach i wirnikach
 • Praktyczny system sterowania za pomocą pokrętła
 • Wbudowana, automatyczna matryca wysokiego napięcia
 • Wewnętrzna pamięć flash
 • Oprogramowanie PC do generowania raportów z pomiaru (pdf, excel, word, csv…)
 • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń
 • Niezależne zasilanie bateryjne lub praca przy zasilaniu sieciowym
 • Lekki

Zasilanie

 • Wbudowany akumulator
 • Zewnętrzny zasilacz DC

Autotest

 • Bez potrzeby przekładnia kabli pomiarowych (wbudowana matryca)
 • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń

Surge

 • Tryb ręczny oraz automatyczny
 • 1-, 2- and 3-phase
 • Graficzna prezentacja wyniki
 • Automatyczna ocena

Rezystancja

 • 1-, 2-, 3-fazy
 • Detekcja asymetrii
 • Pomiar 4-przewodowy (kelvina)
 • Kompensacja temp. otoczenia

Wysokie napięcie DC

 • 0-4000 V
 • Ręczna regulacja napięcia
 • Programowalne testy automatyczne
 • Próba napięciem krokowym

Indeks polaryzacji

 • 0-4000 V
 • PI-indeks polaryzacji
 • DAR-współczynnik absorpcji
 • Automatyczna ocena

Rezystancja izolacji

 • 0-4000 V
 • Testy zgodne z normą VDE 0701

PE/ Ciągłość przewodu ochronnego

 • Testy zgodne z normą VDE 0701

Strefa neutralna

 • Prezentacja wyników w postaci wykresu słupkowego
 • Błąd sygnalizowany dźwiękowo

Kier. pola H

 • Pomiar kierunku wirowania pola H w stojanie
 • Pomiar kierunku wirowania pola H w silniku

Zwarcia międzyzwojowe

 • Lokalizacja zwarć międzyzwojowych za pomocą sondy
 • Prezentacja wyników w postaci wykresu słupkowego
 • Sygnał akustyczny
Oprogramowanie

Oprogramowanie

Wygrodzenia

Wygrodzenia

Zaciski Kelvina

Zaciski Kelvina

Adaptery

Adaptery

Sondy

Sondy