Testery izolacji impulsami 1.2/50us

Testery izolacji impulsami 1.2/50us

Testery izolacji impulsami 1.2/50us

NAPISZ
 • Normy: IEC60060-1, IEC61010-1, IEC61180, IEC60335-1,
  IEC60664-1
 • Kształt impulsu:1.2 (+-30%)/50us (+-20%)
 • Polaryzacja impulsów: Dodatnia, ujemna, naprzemienna
 • Impedancja wyjściowa: Od 40Ω do 4kΩ (domyślnie 40Ω)
 • Interfejs użytkownika: Wyświetlacz dotykowy, pojemnościowy 7”
 • Bezpieczeństwo: Kabina testowa
  Wyłącznik bezpieczeństwa
  Lampa sygnalizacyjna
 • Dostępne złącza: Gigabit Ethernet
  2x RS232
  2x USB A
  4x programowalne złącze BNC

Najnowsza seria impulsowych testerów izolacji INS produkcji szwajcarskiej firmy EMC Partner jest aktualnie najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w tym zakresie na rynku. Dodatkowo dzięki bardzo krótkim czasom pomiędzy generowanymi impulsami (1 impuls na sekundę poniżej 3,5kV oraz 1 impuls na 8 sekund dla 30kV) INS jest prawdopodobnie najszybszym na świecie testerem izolacji.

Testery izolacji impulsami 1.2/50us

Elastyczna oferta
Rodzina generatorów została podzielona ze względu na maksymalne poziomy napięć impulsów testowych, są to 7,5kV, 15kV, 22,5kV oraz 30kV. Model, który w momencie zakupu umożliwiał badania impulsami tylko do 7,5kV może zostać w dowolnym momencie rozbudowany do 15kV. Analogicznie, generator o poziomie do 22,5kV możemy rozbudować do 30kV. Domyślnie impedancja wyjściowa testera jest równa 40Ω, jednak na życzenie klienta wbudowana może zostać dowolna inna impedancja z zakresu od 40Ω do 4kΩ.

Kompaktowość
Tester do 15kV mieści się w obudowie o wymiarach 4UH, a wersja do 30kV wymaga niewiele większej obudowy, o wymiarach 8UH.

Podwyższona wytrzymałość komponentów
W testerze zastosowano kondensatory o podwyższonej wytrzymałości, których trwałość szacuje się na 6 milionów cykli. Dzięki temu tester może znaleźć zastosowanie nawet przy długotrwałych testach na linii produkcyjnej.

Wysoka precyzja
Dokładność generowanych impulsów wynosi +-3%, podczas gdy dokładność obwodów pomiarowych jest równa +-2%. Ten poziom dokładności umożliwił zaimplementowanie funkcji całkowania impulsu napięciowego oraz prądowego (opcja OPT-INS-MEAS).

Bezpieczeństwo operatora
Wyjścia wysokonapięciowe zlokalizowane są na górnej pokrywie generatora, co pozwala na bezpieczne operowanie na ekranie dotykowym. Dodatkowo, standardowo w każdym modelu testera INS-1250 na panelu frontowym znajduje się wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa, dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kolejny wyłącznik możemy dołączyć do dedykowanego wejścia generatora.

Najnowsza generacja akcesoriów
Opcjonalnie tester można doposażyć w specjalną kabinę, dedykowaną do przeprowadzania testów impulsami do 30kV. Kabina może zostać umieszczona w odległości do 2 metrów od testera, zawiera w sobie obwód bezpieczeństwa Interlock, który nie pozwoli na uruchomienie testu, podczas gdy kabina jest otwarta. Dostępne są także lampy ostrzegawcze, zgodne z normami IEC 61140 oraz VDE 0140-1. Dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, generator umożliwia także sterowanie zdalne, z poziomu komputera. Połączenie z generatorem odbywa się poprzez port 1 Gbps Ethernet lub opcjonalnie interfejs światłowodowy.

Łatwa integracja
Dzięki programowalnym dwukierunkowym liniom I/O, tester INS jest niezwykle łatwo zintegrować ze sterownikami PLC, na przykład na linii produkcyjnej.

Schemat

Print screen

Zdalne sterowanie
Korzystając z oprogramowania TEMA3000 zyskujemy dodatkowe możliwości, takie jak między innymi pobieranie zrzutów ekranu oscyloskopu lub automatyczna kontrola parametrów kształtu impulsu.