TDEMI G standard

Pomiarowy odbiornik zaburzeń TDEMI G - standard

TDEMI G – standard

NAPISZ
  • Zakres częstotliwości: 10 Hz – do 40 GHz
  • Szerokość okna pomiaru w trybie Real-time: 162,5 MHz
  • Typy wbudowanych filtrów: 6 dB CISPR, MIL, DO
  • Typy detektorów: Peak, Quasi-Peak, Average, RMS, CISPR-AV
  • Tryb pomiarowy: Konwencjonalny odbiornik
  • Pomiary full compliance: Dla całego zakresu częstotliwości
  • Szybkość pomiarów w porównaniu do tradycyjnych urządzeń: 4 000 razy szybciej
  • Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności: Tak

W pełni zgodny z normami pomiarowy odbiornik zaburzeń pozwalający na wybór urządzenia zgodnie z potrzebnym zakresem częstotliwości pomiarowych nawet do 40 GHz z oknem o szerokości 162,5 MHz wszystkimi wymaganymi detektorami. Odbiornik jest standardowo wyposażony w narzędzie Spectrogram, które pozwala na rejestrowanie w czasie rzeczywistym zaburzeń i odnoszenie ich bezpośrednio do limitów norm. Wszystkie odbiorniki serii TDEMI G wyposażone są w Analizator Widma oraz Spectrogram na nim bazujący. Odbiornik można doposażyć w oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów w różnych środowiskach (OATS, SAC, FAR, GTEM, itd.) i sterowanie osprzętem pomiarowym.