TDEMI X eXtreme

Pomiarowy odbiornik zaburzeń TDEMI X - eXtreme

TDEMI X – eXtreme

NAPISZ
 • Zakres częstotliwości: DC – do 40 GHz
 • Szerokość okna pomiaru w trybie Real-time: 645 MHz
 • Zakres dynamiki: 100 dB
 • Typy wbudowanych filtrów: 6 dB CISPR, MIL, DO
 • Typy detektorów: Peak, Average, CISPR-Average, Quasi-Peak,
  RMS, CISPR-RMS-AVG Detector
 • Tryb pomiarowy: Konwencjonalny odbiornik lub analiza FFT
 • Pomiary full compliance: W każdym trybie, dla całego zakresu
  częstotliwości
 • Pozwala na testy zgodnie z normami: EN, FCC, MIL i DO
 • Szybkość pomiarów w porównaniu do tradycyjnych urządzeń: 64 000 razy szybciej
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności: Tak

Najbardziej zaawansowany oraz w pełni modułowy i rozbudowywalny pomiarowy odbiornik zaburzeń w pełni zgodny z wymaganiami norm. Pozwala na pomiary z oknem o szerokości 645 MHz wszystkimi wymaganymi detektorami oraz pomiary w czasie rzeczywistym w pojedynczym oknie w zakresie 1 GHz – 6 GHz. Odbiornik jest standardowo wyposażony w narzędzie Spectrogram, które pozwala na rejestrowanie w czasie rzeczywistym zaburzeń i odnoszenie ich bezpośrednio do limitów norm. Wszystkie odbiorniki serii TDEMI X wyposażone są w Analizator Widma oraz Spectrogram na nim bazujący. Odbiornik można doposażyć w oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów w różnych środowiskach (OATS, SAC, FAR, GTEM, itd.) i sterowanie osprzętem pomiarowym.