METRATESTER 5-3P

METRATESTER 5-3P


METRATESTER 5-3P

Tester elektronarzędzi METRATESTER 5-3P

NAPISZ

Laboratoryjne panele pomiarowe przeznaczone do testowania sprzętu zgodnie z DIN VDE 0701/0702,
DIN VDE 0104

Panel METRATESTER 5-3P może być wykorzystywany jako urządzenie przenośne lub stacjonarne do pomiarów i testowanie sprzętu elektrycznego po naprawach lub modyfikacji zgodnie z DIN VDE 0701, jak również do testów okresowych zgodnie z DIN VDE 0702. Zgodnie z wymaganiami powyższych norm umożliwia on pomiar lub sprawdzenie następujących parametrów, rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji izolacji, prądu różnicowego, równoważnego prądu upływu, a także w przypadku testowania systemów przetwarzania danych i sprzętu biurowego także: faktu braku napięcia na odsłoniętych częściach tych urządzeń dostępnych dla użytkownika.
Dodatkowo pomiar napięcia i poboru prądu przez urządzenie w trakcie pracy, jak również sprawdzenie ciągłości poszczególnych żył przewodów przedłużających i ew. odwrócenia polaryzacji jest sprawą podstawową dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu elektrycznego. Przystawka pomiarowa VL2 pozwala na szybkie i bezpieczne sprawdzenie przewodów przedłużających. Przewód ochronny może zostać sprawdzony na okoliczność braku napięcia w miejscu dołączenia do sieci. Może być mierzone napięcie sieci.
Test przewodu ochronnego jest wykonywany zgodnie z normą DIN VDE 0104

  • Wymiary: 380 x 300 x 220 mm
  • Waga: ok. 8 kg

Walizka pomiarowa do testów zgodnie z normami VDE 0701 i 0702
Przyrząd do sprawdzania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych jedno- i trójfazowych Przyrząd METRATESTER 5-3P dysponuje funkcjami pomiarowymi następujących parametrów:

  • Rezystancja przewodu ochronnego, rezystancja izolacji, prąd upływu uziemienia, prąd dotykowy, prąd przewodu ochronnego

Rezystancja przewodu ochronnego, rezystancja izolacji, prąd upływu uziemienia, prąd dotykowy, prąd przewodu ochronnego
Funkcje: Walizka zestawu pomiarowego METRATESTER 5-3P spełnia wymagania stawiane wyposażeniu wykorzystywanemu do elektrycznych prac instalacyjnych opracowane i wydane przez organizacje FCFEI, ZVEH, WFE i inne.
Połączenie z siecią: Obudowę walizki można dołączyć albo do styku uziemiającego za pomocą dwóch znajdujących się w wyposażeniu przewodów sieciowych lub do gniazda sieciowego (16 A, CEE). Przewód ochronny i prąd dotykowy: Test przewodu ochronnego oraz pomiar prądu dotykowego wykonywany w trakcie pracy niniejszego urządzenia jest zgodny z wymaganiami odpowiednich norm jako test dodatkowy przy sprawdzaniu izolacji.
Pole dotykowe: Pole dotykowe służy do testowania potencjału panującego na przewodzie ochronnym przez dotknięcie palcem. Gdy urządzenie wykryje różnicę potencjałów między powierzchnią dotykową a stykiem przewodu ochronnego we wtyku sieciowym większą od 100 V zaświeca się dioda PE.
Pomiar prądu różnicowego: Pomiar prądu różnicowego jest wykonywany zgodnie z odpowiednim wymaganiem normy DIN VDE 0702 dotyczącym pomiarów okresowych.
Wygoda pomiaru: Wszystkie funkcje dotyczące badania bezpieczeństwa są wykonywane przez dołączenie w prosty sposób do badanego urządzenia napięcia sieci lub wybranej fazy.
Funkcje wyświetlacza: Wszystkie wyniki pomiarów poszczególnych parametrów w tym dotyczących sprawdzania bezpieczeństwa są wyświetlane na dużym wyświetlaczu cyfrowym. Przekroczenie wartości granicznej jest sygnalizowane optycznie, zaś w przypadku niektórych funkcji również dźwiękowo.
Walizka o wytrzymałej konstrukcji: Neseser jest wykonany ze stali aluminiowej i ma zdejmowaną, zamykaną pokrywę. Dysponuje on też wystarczającym miejscem na złącza przejściowe, przewody i instrukcję obsługi. Transmisja wyników pomiaru: Dane pomiarowe są przesyłane do urządzenia zewnętrznego drogą radiową za pośrednictwem zestawu odbiornika FE5.
Wymiary: 380 x 300 x 220 mm, waga: ok. 8 kg

Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
METRATESTER 5-3P M700S
VL2 przystawka testowa 3-349-241-03 Z600B

 
Akcesoria:

Typ Opis Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
Z745G Sonda szczotkowa do pom. rezyst. przewod. ochron. Z745G
AT3-63 Przystawka pomiarowa do odbiorników prądu 63 A Z745C
KS13 Przystawka pomiarowa do przewodów przedłużających do METRATESTER 5 GTY3624065P01
FE5-RS232 Przystawka z wtykiem CEE do METRATESTER 5 3-348-817-03 M700W
FE5-USB Przystawka testująca 3-348-817-03 M700X
VL2 Zestaw przewodów 3-348-817-03 Z600B