MINITESTER 0702

MINITESTER 0702

Tester elektronarzędzi MINITESTER 0702

NAPISZ

Przyrząd testowy dla VDE 0702
Idealny przyrząd testowy dla elektryków na specjalne testy okresowe zgodnie z DIN VDE 0702

  • Rezystancja przewodu ochronnego
  • Prąd przewodu ochronnego mierzony metodą prądów różnicowych
  • Prąd kontaktowy mierzony metodą prądów różnicowych
  • Bezpośrednio mierzony prąd kontaktowy dla urządzeń instalowanych podczas testu
  • Wymiary 200 x 190 x 100 mm
  • Waga ok.1,2 kg
  • Wyniki pomiaru sygnalizowane przez zielone diody jeżeli wartości graniczne nie zostały przekroczone, lub też diody czerwone jeżeli przekroczono te wartości
  • EL3: adapter do testowania przedłużaczy
Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
MINITESTER 0702 M712B
EL3 Z723C
F702 carrying pouch Z740A