METRAwin10 / METRAHit

METRAwin10 / METRAHit

Oprogramowanie dla multimetrów METRAHit

 

NAPISZ

Dowolny multimetr METRAHit może być przekształcony – bazując na platformie PC, oprogramowaniu METRAwin10, adapterze interfejsu lub adapterze pamięci – w profesjonalny, uniwersalny system zapisu.

Danymi pobranymi z multimetru przez METRAwin 10, można zarządzać na PC I wyświetlać jako wykresy funkcji Yt lub XY (do 6 kanałów),
lub w tabelach (do 10 kanałów).

Mierzone wartości są wyświetlane na 4 wirtualnych wskaźnikach pracujących „online” lub wyświetlacz cyfrowych
(z regulowaną wartością maksymalna).

Wprowadzono wysoko wydajną arytmetyczna funkcje „online” do analizy danych. Częstość próbkowania może być regulowana w szerokim zakresie (zależnej od typu multimetru oraz włączonej funkcji):
online: 50.. 100.. 200.. 500 ms – 1 s … – 60 min, lub
off-line do pamięci pośredniej max. 0.5 ms (z METRAHit29S).
Zmierzone wartości można latwo importować do aplikacji Windows wykorzystując schowek w komputerze PC
(np. Word lub Excel).

Działa z W95, 98, ME, NT, 2000, XP
METRAwin10/METRAHit Update – artykuł nr. GTZ3240000R0001
aktualna wersja V5.22