Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Mikroomomierze

Mikroomomierze firmy TEGAM to sprzęt najwyższej jakości. Mikroomomierz 710A może posłużyć z dużą skutecznością do pomiarów jakości uziemienia oraz połączeń galwanicznych, w przykładowo zastosowaniach EMC i systemach zabezpieczających produkcję materiałów łatwopalnych. Seria R1L-E2A spełnia normy ATEX i niniejszym sprzętem można wykonywać pomiary niskich wartości rezystancji (od 100 µΩ do 20 Ω) w strefach zagrożenia wybuchem. Inżynierowie wykorzystują go do pomiarów połączeń galwanicznych rurociągów gazu ziemnego i obiektów magazynowych sprzętu farmaceutycznego przy obecności alkoholu.

Mikroomomierze R1L-BI, R1L-BIR oraz R1L-BIR1 to urządzenia pracujące w zakresie pomiarowym od 2 mΩ do 20 Ω, z dokładnością do ±0,25% odczytu. Wykorzystać niniejszy sprzęt można do zadań związanych z konserwacją połączeń galwanicznych. Dodatkowo produkty można użyć do testów połączeń uziemiających silniki, transformatory, przełączniki i innych wyposażeń zakładu.

W swojej ofercie posiadamy też stacjonarne mikroomomierze, zapewniające bardzo szybkie (do 10 ms) i precyzyjne wyniki pomiarów . Zakres pomiarowych niniejszych urządzeń wynosi od 20 mΩ do 20 MΩ. Ich dokładność osiąga wartość do 0,02%.

Model 1740 ma podobne możliwości co model 1750, ale urządzenie te ograniczone jest maksymalnym prądem wyjściowym do 100 mA, co chroni wrażliwe detale przed uszkodzeniem. Sprzęt ten wykorzystamy między innymi w pomiarach elementów przewodzących i elementów elektronicznych.