Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Komora GTEM (Gigahertz TEM) jest wysokoczęstotliwościową odmianą komory TEM. Rozminięciem tego skrótu jest angielskie Transverse ElectroMagnetic i niniejszą nazwę można przetłumaczyć jako komora z poprzeczną falą elektromagnetyczną. Komory GTEM charakteryzują się specyficzną konstrukcją oraz umieszczaniem testowanego urządzenia między płaszczyzną uziemioną zewnętrznej obudowy ( ang. outer conductor), a płaszczyzną gorącą (ang. inner conductor) zwaną septum.

Proste komory TEM posiadają wiele wad, które zostały usunięte w bardziej zaawansowanej konstrukcji komory GTEM. Komora GTEM przewyższa komorę TEM pod względem:

  • wyższego zakresu częstotliwości pracy,
  • niższego poziomu szumów tła ze względu na zastosowanie ekranowanej obudowy,
  • lepszych parametrów RF w zakresie odbić,
  • możliwości dopasowania wielkości komory do wielkości testowanego urządzenia (EUT),
  • lepszego stosunku wielkości komory do wielkości testowanego urządzenia (EUT).

Konstrukcja komory GTEM została opisana jako środowisko testowe w normie PN-EN 61000-4-20 i zgodnie z nią można przeprowadzać sprawnie i rzetelnie dwa typy testów EMC:

  • badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej,
  • pomiary emisji zaburzeń promieniowanych częstotliwości radiowej.

Komora GTEM może być także używana w wielu innych zakresach zaburzeń radioelektrycznych. Wykorzystać ją można do:

  • kalibracji sond pola elektrycznego,
  • wyznaczania charakterystyk kierunkowych i mocy anten,
  • pomiarów skuteczności ekranowania i szczelności obudów.

Zobacz również: