Namioty ekranowane

Wyświetlanie jednego wyniku

Namioty ekranowane amerykańskiej firmy Select Fabricators to alternatywa dla klatek Faradaya. Dzięki możliwości składania i rozkładnia użytkownik ma możliwość instalacji namiotu ekranowanego w dowolnym miejscu na określony okres czasu, co w przypadku klatki Faradaya może być utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe.

Niezależne testy według IEEE® 299 kompletnie zmontowanego namiotu wraz z komponentami zapewniło tłumienie sygnału na poziomie -85.7 dB w zakresie częstotliwości 400 MHz do 18 GHz.

Producent oferuje namioty ekranowane w standardowych rozmiarach, oraz pod indywidualny projekt klienta.

Namiot ekranujący RF/EMI może być wykorzystany jako:

  • pomieszczenie ekranowane do przetwarzania informacji niejawnych,
  • badań laboratoryjnych EMC,
  • testów wstępnych dla wysokich częstotliwości

Namiot ekranujący można w bardzo prosty sposób zmontować w oparciu o konstrukcję nośną z aluminium lub bardzo lekkiej ramy z PVC. Zasada działania namiotu ekranującego jest podobna do działania klatki Faradaya, która szczelnie zamyka falę elektromagnetyczną. Skuteczność ekranowania namiotu przedstawiono na wykresie poniżej:

Zobacz również: