Systemy pomiarowe EMC

Od wielu lat głównym obszarem aktywności firmy Astat jest dostarczanie systemów pomiarowych w zakresie zagadnień EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). Są to głównie systemy do wykonywania testów w pełnej zgodności (full-compliance) z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm. Zapewniamy zgodność ze specyficznymi wymaganiami różnych obszarów przemysłu:

  • komercyjnego, w tym: medycznego, kolejowego, oświetleniowego, sprzętu AGD, i wiele innych,
  • motoryzacyjnego,
  • wojskowego,
  • lotniczego.

Większość norm dzieli testy EMC na następujące obszary:

  • pomiary emisji zaburzeń przewodzonych,
  • pomiary emisji zaburzeń promieniowanych,
  • badania odporności na zaburzenia przewodzone, w tym: zaburzenia ciągłe RF i zaburzenia impulsowe typu Transient,
  • badania odporności na zaburzenia promieniowane.

Powyższy podział pokazuje mnogość wymagań narzucanych systemom poprzez specyficzne normy. Do większości z tych wymagań mamy gotowe rozwiązania sprawdzone w wielu firmach produkcyjnych i niezależnych akredytowanych laboratoriach. Modułowość i elastyczność większości proponowanych rozwiązań pozwala na modyfikację i rozbudowę systemów wraz ze zmianą wymagań rynków, norm lub Klienta.

Zobacz również: