Stoły obrotowe systemów pomiarowych EMC

Firma Maturo, niemiecki producent systemów pozycjonowania do zastosowań EMC oferuje jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych produktów, stoły obrotowe. Stoły obrotowe są nieodłącznymi elementami wyposażenia komór bezodbiciowych, klatek Faradaya, otwartych poligonów pomiarowych OATS czy innych tego typu pomieszczeń służących do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej.

W zależności od sposobu instalacji stoły obrotowe można podzielić na:

  • stoły instalowane i zintegrowane z podłogą danego środowiska pomiarowego (komora, OATS, inne)
  • mobilne stoły wolnostojące (niezintegrowane z podłogą)

W zależności od rozmiarów i masy badanego EUT (Equipment Under Test) stoły obrotowe dobierane są przede wszystkim pod kątem wymaganej średnicy (od 0,3m do 14m) i obciążenia sięgającego nawet 100 ton.

Przy dużych stołach przystosowanych do badania pojazdów możliwa jest również integracja rolek systemu dynamometrycznego (aktywnego lub pasywnego). Taki system umożliwia symulowanie ruchu pojazdu podczas badań.

Zobacz również: