Elementy przeciwzakłóceniowe

Ciągły wzrost częstotliwości przetwarzanych sygnałów oraz tendencja do minimalizacji rozmiarów urządzeń sprawia, że problemy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają coraz większe znaczenie przy projektowaniu urządzeń. Wiedza związana z filtrowaniem, uszczelnianiem i ekranowaniem stała się niezbędna przy projektowaniu i produkcji urządzeń, które muszą spełnić określone normami wymogi.

Firma ASTAT oferuje pełną gamę elementów przeciwzakłóceniowych takich jak:

  • Filtry (1-fazowe, 3-fazowe, TEMPEST)
  • Dławiki EMC/EMI
  • Rdzenie ferrytowe
  • Materiały ekranujące i uszczelniające EMC
  • Materiały/podkładki termoprzewodzące